Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Minister Samsoedien weer in opspraak

Minister Samsoedien weer in opspraak

06/04/2019 00:02 - Wilfred Leeuwin

Roline Samsoedien, nu minister van RGB, zou zichzelf rijkelijk van grond hebben voorzien in de periode dat ze districtscommissaris van Saramacca was. Althans deze beschuldiging deed VHP'er Mahinder Jogi vrijdag in het parlement.

Roline Samsoedien, nu minister van RGB, zou zichzelf rijkelijk van grond hebben voorzien in de periode dat ze districtscommissaris van Saramacca was. Althans deze beschuldiging deed VHP'er Mahinder Jogi vrijdag in het parlement. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - In een week tijd is minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) voor de tweede keer in opspraak geraakt en beschuldigd van het sjoemelen met gronden. Eerder deze week beschuldigde Abop-parlementariër Edward Belfort haar ervan dat zij buiten de wettelijke regelingen om een eigendomsterrein van 32 hectare had verruild voor een terrein van 840 hectare. Vrijdag was het VHP-parlementariër Mahinder Jogi die beweerde dat Samsoedien gronden die door derden zijn aangevraagd, aan zichzelf, haar familie en vrienden heeft toegewezen.

In de nieuwe schandalen gaat het om handelingen die Samsoedien zou hebben gepleegd in de periode dat zij districtscommissaris was van Saramacca. Abop-parlementariër Marinus Bee deed nog een schepje bovenop de aantijgingen door een uittreksel uit het handelsregister te tonen. Daaruit blijkt dat Samsoedien positief advies heeft geven over de toewijzing van een van de terreinen aan haar zoon die directeur is van het bedrijf dat erop is gebouwd. Samsoedien zou ook nog aandeelhouder van dat bedrijf zijn geweest.

Deze nieuwe beschuldigingen, waarvan Jogi bewijsmateriaal afstond aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, maakten dat de al gespannen sfeer in het parlement toenam. "Helaas, helaas, helaas, ook deze minister van RGB blijft niet bespaard van de nodige erupties als het gaat om favoritisme, belangenverstrengeling en bewuste dubbele uitgiftes", zei Raymond Sapoen van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging. Het zou volgens hem goed zijn als dit ministerie voor een periode van honderd dagen wordt gesloten of zelf voorgoed wordt opgedoekt.

Samdoedien zou op 14 oktober 2011 een negatief advies hebben gegeven op een aanvraag die was gedaan voor een terrein in Saramacca. Daarbij zou zijn vermeld dat het terrein toebehoort aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Enkele dagen later, op 20 oktober, zou Samsoedien volgens Jogi het terrein zelf hebben aangevraagd. Zij gaf als districtscommissaris een positief advies voor de aanvraag, waarna zij een bereidsverklaring kreeg.

Enkele dagen later zou zij volgens Jogi zelf een aanvraag hebben ingediend voor een ander terrein en wederom een positief advies hebben uitgebracht. Dit perceel is volgens de VHP-parlementariër doorverkocht. Uit de informatie van Bee blijkt dat in het tweede geval het terrein was uitgegeven aan de directeur van het bedrijf Surgofarm, waarvan de directeur de zoon is van Samsoedien.

Bee noemt dit onbehoorlijk bestuur. "U kunt uzelf niet zegenen met het kruis dat u is toevertrouwd", zei hij. Vicepresident Ashwin Adhin merkte op dat, indien waar is wat door beide leden is beweerd, de RGB-minister daar consequenties aan zal moeten verbinden.

Toen Samsoedien na een lange schorsing zelf het woord voerde, zei zij in het eerste geval meer tijd nodig te hebben om haar stukken te raadplegen. In het tweede geval is ze ervan overtuigd geen verkeerde handelingen te hebben gepleegd. De aanvraag van het terrein voor Surgofarm is volgens haar volgens de regels gebeurd.

De bewindsvrouw zegt dat de toewijzing door het ministerie heeft plaatsgevonden en dat zij toen geen minister was. In die periode stond zij op het punt om met pensioen te gaan en zou ze in het bedrijf van haar zoon actief worden. Toen echter de regering haar vroeg om minister te worden, heeft zij de aandelen afgestaan.

De oppositie was niet tevreden met het antwoord. Het was uiteindelijk Bee die de minister te hulp schoot, door voor te stellen aan Geerlings-Simons dat de minister zich goed gaat voorbereiden en met de nodige documenten komt om het parlement omstandig te informeren. "Want ik kan u verzekeren dat wij geen genoegen gaan nemen met wat de minister hier zegt", aldus Bee.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina