Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Openbaarheid van Bestuur

COMMENTAAR: Openbaarheid van Bestuur

15/03/2019 12:00

COMMENTAAR: Openbaarheid van Bestuur

 

BELEIDSMAKERS IN SURINAME mogen hun handen dichtknijpen met studenten die hun afstudeerscriptie schrijven over een onderwerp dat bestuurlijk braak terrein is. Met de aangedragen onderzoeksresultaten, die een handvat kunnen vormen voor het verruimen van beleidsinzichten, kunnen zij hun voordeel doen.

Clayton Hiwat is afgestudeerd aan de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO), sectie Journalistiek. Hij verdedigde zijn scriptie over het onderwerp 'Wet Openbaarheid van Bestuur' (WOB). Jarenlang is hierover gesproken, zowel in de Nationale Assemblee als daarbuiten. En er zelfs een conceptwet 'Openbaarheid van Bestuur' uit 2014, zonder dat prioriteit is gegeven aan behandeling en aanname daarvan.

Met de presentatie van mogelijkheden om spijkers met koppen te slaan is extra aandacht gegeven aan serieuze behandeling van een WOB in het hoogste college van staat. In het verleden is afgekeken van bestaande wetten in het buitenland maar daar is het bij gebleven.

Normaliter krijgen journalisten weinig of geen toegang tot met name overheidsinformatie. Door deze belemmering wordt hen meer dan eens het verwijt gemaakt hun werk niet gedegen te doen, verwijzend naar het principe van 'onderzoeksjournalistiek'. Een actueel voorbeeld van gebrekkig tot moedwillig achterhouden van informatie is het geheimhouden van het spanningsveld tussen ex-governor Glenn Gersie en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en president Bouterse.

In herinnering wordt gebracht dat toen de Ware Tijd het spraakmakende bericht lanceerde, een tsunami-effect teweeg werd bracht in de gemeenschap, omdat de verstoorde samenwerking met Gersie veel verontrustende tongen losmaakte. Vooral toen minister en regeringscoördinator Soewarto Moestadja en Hoefdraad zich in allerlei bochten wrongen om het nieuws te verduisteren. De geloofwaardigheid van de bewindslieden kwam in opspraak. Ze hadden gelogen.

Een van de principes van openbaarheid van bestuur is het algemene beginsel waaruit voortvloeit dat de burger recht heeft op informatie over bestuurlijke besluitvorming en de overheid de plicht heeft om deze desgevraagd of ongevraagd te verschaffen.

Als de politieke wil aanwezig is, gaat de democratische beleving van bestuurlijke transparantie een mooie tijd tegemoet. De concept-WOB schijnt bij Justitie en Politie te liggen. Ontdoe het concept van spinrag en stof en plaats behandeling ervan op de agenda van DNA. Dat moment is feestelijk voor de Surinaamse burger, die gelegenheid krijgt de overheid te controleren. De wet wordt een machtig wapen en controlemechanisme om obscure handelingen van de overheid aan het licht te brengen en te corrigeren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina