Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ACHTERGROND: WHO wil veiliger verkeer

ACHTERGROND: Vraagstuk verkeersdoden is op te lossen

24/02/2019 10:13

Het aantal verkeersdoden is wereldwijd gestegen naar meer dan 1,3 miljoen. Volgens de WHO is dit te voorkomen als de juiste maatregelen worden getroffen.

Het aantal verkeersdoden is wereldwijd gestegen naar meer dan 1,3 miljoen. Volgens de WHO is dit te voorkomen als de juiste maatregelen worden getroffen.  

Het aantal verkeersdoden wereldwijd is in 2018 gestegen tot 1,35 miljoen, meldt de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) in het 'Global status report on road safety 2018’. Hieruit blijkt dat verkeersongevallen nu de belangrijkste doodsoorzaak is onder kinderen en jong volwassenen in de leeftijd van 5 tot 29 jaar.

Tekst: Aidy Pinas            Beeld: dWT Archief

Dit vraagstuk is een probleem waarvoor er bewezen oplossingen zijn. Het rapport is daarom volgens de WHO een oproep aan overheden en partners om veel meer actie te ondernemen. De organisatie beveelt maatregelen aan zoals: betere wetgeving rond belangrijke risico's zoals te hard rijden, rijden onder invloed en het niet gebruiken van veiligheidsgordels, motorhelmen en kinderbeveiligingssystemen. Verder pleit de WHO voor een veiligere infrastructuur, zoals trottoirs en speciale rijstroken voor fietsers en motorrijders.

Zorgwekkend

In Suriname zijn er voor dit jaar al elf verkeersdoden*. In 2018 waren dat er in totaal 76 en het jaar daarvoor 84. In 2016 kwamen 74 personen om in het verkeer. Als er wordt gekeken naar de verkeerssituatie in Suriname, dan vallen er een aantal zorgwekkende zaken op. Het rijgedrag van weggebruikers baart de meeste zorgen.

Volgens Henk Wip van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) draagt de overheid daadwerkelijk de verantwoordelijkheid voor een veilig verkeer. Veel ligt echter ook aan weggebruikers. Iedereen moet een bijdrage leveren aan een veilige verkeerssituatie. Gelet op het aantal en de aard van de ongelukken blijkt over het algemeen ook dat er veel eenzijdige ongevallen zijn.

"We merken dat dat soort ongevallen zijn toegenomen waarbij onder andere auto's over de kop gaan of in een sloot belanden. Dagelijks worden er ook masten aangereden. Deze situatie baart zorgen en geeft dus ook aan dat de weggebruikers de maximale snelheid niet in acht nemen." Hij onderstreept dat alcoholgebruik ook een belangrijke rol speelt. 

Analyses

Eugenie Esajas van het Korps Verkeervrijwilligers Suriname (KVS) merkt op dat verkeersdoden voorkomen kunnen worden. Belangrijk is het doen van analyses waardoor duidelijk wordt welke maatregelen er getroffen moeten worden. "Eigenlijk zeggen we: voorkomen is beter dan genezen. Maar om te kunnen voorkomen, moet je een analyse gemaakt hebben om te weten wat de wortel van het probleem is. Wordt dat nagelaten dan is het gevolg ervan bijna dwijlen met de kraan open."

Volgens Esajas is het maken van een gedegen analyse alleen mogelijk als alle partners binnen het platform Verkeersveiligheid de koppen bij elkaar steken. De focus ligt vaker op verkeersdoden, maar er vallen dagelijks vele verkeerslachtoffers. Ze stelt dat we eigenlijk als land slachtoffer zijn van het hoge aantal verkeersoden.

De focus ligt bij haar organisatie al enkele jaren op de snelheid. "Omdat wij in elk geval als uitgangspunt hebben dat als iemand zich houdt aan de maximale snelheden die zijn opgelegd je een ongeval misschien niet kan voorkomen, maar je kan de impact beperken aangezien onze infrastructuur niet daarop is afgestemd", stelt ze.

Internationaal zijn er drie zaken waarnaar er gekeken wordt bij het verkeer te weten; de mensen, het transportmiddel en je engineering-situatie. De infrastructuur is onderdeel van het totaalplaatje wanneer je praat over verkeer, "maar nogmaals die infrastructuur is een groter deel. Iedereen kan voor zichzelf veiligheidskleppen inbouwen."

Esajas vindt educatie, beheersing van alcoholgebruik en het kijken naar faciliteiten die gecreëerd kunnen worden op de weg om een bepaald gedrag af te dwingen belangrijk."Sranan brada nanga sisa, het gaat om ons leven en je wilt jouw eigen leven beschermen, maar houd ook rekening met dat van anderen."

Achterstand

Omdat verkeersdeelnemers de regels overtreden, wordt er steeds vaker vanuit de gemeenschap gevraagd om drempels te plaatsen, omdat er een zekere mate van onveiligheid heerst. Volgens Wip kan er niet overal een drempel geplaatst worden, anders zit het land vol drempels. Als autoriteit wordt er gekeken welke  maatregelen of stappen genomen kunnen worden om het probleem aan te pakken.

"Natuurlijk moeten er ook andere zaken worden aangepakt als we kijken naar het totale plaatje. Maar wat doe je eraan." Wip laat weten dat er een achterstand is aan onderhoud van de wegen. Als voorbeeld noemt hij op het plaatsen van wegmarkeringen en verkeersborden. Binnenkort zal het departement meer aandacht besteden aan deze zaken en zo de achterstand wegwerken.

Traditioneel zijn er weinig wegen in Suriname met een gescheiden fietspad. Het ministerie probeert daarom bij de herinrichting van wegen dit zoveel mogelijk toe te passen, zodat het langzaam verkeer gescheiden wordt van het snelverkeer. Als voorbeeld noemt hij een deel van de Oost-Westverbinding in het district Commewijne waar de scheiding duidelijk is gemaakt en de wegmarkering ook in place is. Momenteel wordt de Martin Luther Kingweg gerehabiliteerd en ook hier zal dit volgens hem worden toegepast. "OWT&C probeert de beschikbare ruimte zoveel mogelijk effectief te benutten om uiteindelijk te kunnen zorgen voor veilig verkeer", stelt hij.

Educatie

Verkeerseducatie is ook heel belangrijk. Weggebruikers dienen kennis te hebben van het verkeer. Wip laat optekenen dat het departement bezig is te kijken hoe de educatie in samenwerking met andere ministeries en partners kan worden aangepakt. Op de lagere school krijgen leerlingen verkeersles, maar dit is niet voldoende. Er zal overwogen moeten worden om verkeerslessen op een hoger niveau te geven. De politie probeert al op haar eigen manier door voorlichting de gemeenschap bewust te maken, maar een integrale aanpak is noodzakelijk.

"In de komende tijd zullen we de gemeenschap wat intensiever informeren. Hiermee hopen wij dat onder andere het gedrag van weggebruikers verandert", zegt Wip. Enkele jaren geleden zijn de tarieven voor verkeersovertredingen verhoogd. Met deze maatregel wil de overheid de verkeersdeelnemers dwingen om zich te houden aan de regels en zo het verkeer niet alleen voor zichzelf, maar ook voor medeweggebruikers veilig te houden. Wip roept de gemeenschap tot slot op om haar verantwoordelijkheid te nemen in het verkeer.

* Dit artikel verscheen in de Ware Tijd van 23 februari. Dit weekend zijn er opnieuw twee personen overleden in het verkeer.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina