Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Veel vragen over wet Bescherming Moederschap

Nog veel onduidelijkheid over wet Bescherming Moederschap

11/02/2019 06:24 - Wilfred Leeuwin

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid vindt dat er voldoende draagvlak in de samenleving is voor de wet Bescherming Moederschap.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid vindt dat er voldoende draagvlak in de samenleving is voor de wet Bescherming Moederschap. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - De wet Bescherming Moederschap zal veel langer in behandeling zijn dan eerder werd verwacht. Tijdens de debatten bleek namelijk dat er nog veel aspecten zijn waarmee regering en parlement rekening moeten houden. Ook moet worden teruggekoppeld met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Toch vindt minister Soewarto Moestadja van Arbeid dat deze wet alleen maar positieve elementen bezit. Er zou voldoende draagvlak voor zijn in de samenleving. Bij de behandeling vrijdag zijn nieuwe inzichten gepresenteerd die veel aan de inhoud van het wetvoorstel zullen veranderen. Daarnaast is lang gediscussieerd over onder andere financiële aspecten, zoals verstrekking van een financiële compensatie aan zowel de vader als de moeder.

De parlementariërs discussieerden over de rechtvaardigheid van deze compensatie en vroegen zich af waar het geld vandaan gehaald moet worden. De optie om daarvoor de gemeenschap aan te spreken met een solidariteitsfonds leidde tot diepgaande uiteenzettingen. Ook werd lang stilgestaan bij de voor- en nadelen van deze wet voor werkgevers, vooral die in de private sector.

De positie van de vader was ook onderwerp van discussie. De vraag hierbij is of het niet te ver gaat om vaders te verplichten om zwangerschapsverlof te nemen; wellicht moeten vaders slechts het recht krijgen om dit te doen. Er is ook gesproken over de positie van overheidsinstituten die belast worden met de uitvoering van deze wet. Sommige leden, onder wie Patricia Etnel (NPS), zien liever dat naast het ministerie van Financiën een onafhankelijk bureau zich zal bezighouden met de financiële tegemoetkoming aan de ouders.

Het wetsvoorstel voorziet toch niet helemaal in de respons op argumenten vanuit de werkgever tegen zwangerschap van vrouwen. Zo is het de vraag of de werkgever van een nieuwe vrouwelijke werknemer mag eisen dat zij gedurende een bepaalde periode in haar nieuwe betrekking niet in verwachting mag raken.

Vooral vrouwelijke DNA-leden spreken van een vorm van discriminatie en ongelijke behandeling. Ook nu weer is beargumenteerd dat zwangerschap in een bredere maatschappelijke context geplaatst moet worden: een vrouw die zwanger raakt, mag niet worden afgestraft, alleen omdat zij gedurende een bepaalde periode niet in staat zou zijn arbeid te verrichten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina