Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Ons resultaat is zichtbaar, tastbaar en meetbaar’

‘Ons resultaat is zichtbaar, tastbaar en meetbaar’

21/01/2019 17:36 - Gilliamo Orban

Te Weg naar Zee is de oever- en kustbescherming met mangroveaanplant nu duidelijk zichtbaar.

Te Weg naar Zee is de oever- en kustbescherming met mangroveaanplant nu duidelijk zichtbaar. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Professor Sewnath Naipal is niet formeel op de hoogte dat er bij de oever van Weg naar Zee een kunstmatig beschermingswerk zal worden aangelegd. Hij ploetert in dat gebied al enkele jaren letterlijk en figuurlijk in de modder om kwelders te maken waarop mangrove wordt geplant. “Ik ben al drie jaar daar bezig en de resultaten zijn zichtbaar, tastbaar en meetbaar.” Er is onder meer landaanwinst.

Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) zei donderdag tegen de krant dat gekozen is voor een combinatie van damwanden en dijklichamen, maar dat zijn deskundigen bezig zijn met een definitief ontwerp. Er wordt volgens hem rekening gehouden met de mangrovebeplanting. 

Waar de erosie zorgt voor onder meer verzilting van landbouwgrond en vernietiging van infrastructuur moet spoedig een kunstmatig oeverbeschermingswerk komen. Op de plekken waar de afkalving nog geen invloed heeft op de gemeenschap, wordt de ontwikkeling van de mangroveplanten bekeken. 

Te Weg naar Zee gaat het volgens het contract dat OWT& C met Dalian heeft getekend op 17 januari om een oeverbeschermingswerk van acht kilometer, tussen het crematieoord en de Brantimakasluis. "In die strekking ben ik ook bezig. Dat is vanaf de sluis van richting het oosten over een lengte van ongeveer achthonderd meter", zegt Naipal.

Hij verwijst naar een presentatie die hij vorig jaar voor OWT en C heeft gehouden in verband met het mangroveverbeterproject. Ook het ingenieursbureau Sunecon is gehoord tijdens die bijeenkomst. Dat bureau heeft geopperd een dijk te bouwen. "Wat de minister toen heeft besloten is niet medegedeeld. Daarbij is het gebleven, totdat wij nu uit de media vernemen over een dijk of damwanden die zullen worden opgezet", stelt Naipal. 

Hij ziet graag dat zijn project in versneld tempo wordt uitgevoerd. "Ons concept is dat building with nature werkt. Dit heeft ook zijn voordelen voor de gemeenschap, want het mangrovebos is een inkomstenbron." Er kan bijvoorbeeld aan bijeenteelt gedaan worden. 

Net als een dam breekt de kwelder de golven van de zee af. Maar de kwelder heeft een natuurlijke werking, namelijk het aanspoelen van sediment, waarbij er sprake is van landaanwinst in plaats van landverlies. Mangrove groeit op modder. Dit gebied is ook een habitat voor krabben en vogelsoorten. 

Naipal is in juli 2015 gestart met het project, nadat hij na lang aandringen bij Conservation International Suriname gehoor vond en vijftienduizend US dollar kreeg. Daarnaast bood OWT en C hulp en kon er gestart worden met de bouw van de kwelder.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina