Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Onderwijs beter afstemmen’

‘Onderwijs beter afstemmen op arbeidsmarkt’

11/01/2019 10:05 - Wilfred Leeuwin

‘Onderwijs beter afstemmen op arbeidsmarkt’

 

PARAMARIBO - Met het instellen van de Suriname National Training Authority (SNTA) moet het onderwijs een totaal andere richting opgaan. Het hoofddoel van deze instantie is om het beroepsonderwijs en trainingen zodanig te verbeteren dat zij beter aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Als lid van de Caricom en de Caribbean Association and National Training Agency (Canta) heeft Suriname zich gecommitteerd om een dergelijk instituut in het leven te roepen. De SNTA zal belast worden met de ontwikkeling en certificering van onderwijssystemen en trainingen volgens de Canta-structuur, met het doel de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te garanderen.

Het instituut zal onder andere erop toezien dat opleidingsinstituten en aangeboden trainingen die te maken hebben met beroepsonderwijs voldoen aan bepaalde kwalificatie- en efficiëntie-eisen. Opleidings- en trainingsinstituten kunnen na aanvraag in aanmerking komen voor een keurmerk dat drie jaar geldig zal zijn.

Natuurlijke personen kunnen in aanmerking komen voor een certificaat. De verstrekte keurmerken en certificaten zullen in een openbaar register worden bijgehouden. Er is met verschillende instanties en onderwijsinstelling gesproken, die ook hun feedback hebben gegeven, voordat deze wet door het parlement in behandeling is genomen.

Intussen zijn trainingen verzorgd voor ruim vijfhonderd overheidsfunctionarissen, die zullen worden ingezet bij de uitvoering van de nieuwe wet. De SNTA zal onder toezicht staan van een bestuur, terwijl een directie zal worden belast met de dagelijkse taken.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina