Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Verduistering huurgelden

COMMENTAAR: Verduistering huurgelden

09/01/2019 12:00

COMMENTAAR: Verduistering huurgelden

 

EEN MEDEWERKSTER VAN Huize Prinses Margriet voor seniorenburgers heeft zich van haar slechte zijde laten kennen. Ze eigende zich huurgeld toe dat ze van bewoners had ontvangen. De vrouw, die waarnam voor de uitlandige directrice zegt dat zij het geld achterover heeft gedrukt omdat zij financiële problemen heeft. Zij zou wel de bedoeling hebben gehad om het bedrag terug te storten voordat de directrice terug was. De directrice keerde onverwacht eerder terug.

De inwoners van het tehuis hoeven zich geen zorgen te maken, want ze kregen een kwitantie van iemand wie ze meenden te mogen vertrouwen. Maar voor het tehuis zelf kan dit wel gevolgen hebben, omdat algemeen bekend is dat bij instellingen zoals Huize Margriet het geld niet voor het oprapen ligt en elke cent nodig is. Immers, de verplichtingen zoals salarissen, lopen door.

De oneerlijke medewerkster had kunnen verwachten dat haar handelen eens aan het licht zouden komen en dat dit voor haar verregaande gevolgen zou hebben. De werkgever moet kunnen rekenen op zijn medewerkers. In afwachting van de behandeling van de ontslagaanvraag door het ministerie van Arbeid is de vrouw op non-actief gesteld. Dit besluit was onafwendbaar. 

Als de ontslagaanvraag wordt goedgekeurd zal de betrokkene het nog moeilijker krijgen dan ze het nu al heeft, want een baan vinden in Suriname is niet makkelijk. Nog moeilijker wordt het voor iemand met een besmeurd blazoen. Dit betekent ook dat de bestolen werkgever voorlopig niet hoeft te rekenen op terugbetaling van het geld.

Het is bedroevend te merken hoe zeer mensen zich ten koste van anderen verrijken. Dit komt harder aan als het om kwetsbare groepen gaat, zoals senioren. In 2017 gebruikte een stafmedewerkster van Huize Ashiana ook donatiegelden voor de aanschaf van een nieuwe auto om daarmee goede sier te maken.

Met dit soort mensen moet radicaal worden afgerekend. Mensen moeten leren om af te blijven van andermans bezit, de tering naar de nering te zetten en te leven van wat ze op een eerlijke manier verdienen.

Directies van instellingen zoals bejaarden- en ziekenhuizen doen er goed aan de vinger aan de pols te houden en elke klacht van patiënten of cliënten die menen bestolen te zijn van geld en persoonlijke eigendommen, zoals mobiele telefoons, te onderzoeken. Die klachten worden regelmatig geuit, maar of er wat mee gedaan wordt? Wie zal het zeggen?

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina