Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Open brief aan Mgr. Karel Choennie

INGEZONDEN: Open brief aan Mgr. Karel Choennie

06/01/2019 05:05

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken te weigeren, in te korten of te redigeren zonder ze uit hun context te halen.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken te weigeren, in te korten of te redigeren zonder ze uit hun context te halen.  

Geachte pater Choennie, ik probeer u te volgen in uw pogingen een verzoening tot stand te brengen tussen Desi Bouterse en het volk van Suriname. In 2012, dertig jaar na de Decembermoorden, kwam u in het Amsterdamse Dagblad Het Parool met de opmerking dat nabestaanden recht hebben op een uitspraak, maar dat straffen van de daders niet de hoogste prioriteit moet hebben. De voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, Betty Goede en nabestaande Sunil Oemrawsingh, hebben kritiek geleverd op deze opmerking van u.

In 2018 heeft u zich tweemaal in Het Parool over deze aangelegenheid verder uitgelaten. U bepleitte daarbij dat u een verzoening wilde bereiken met Bouterse en het volk. In het laatste interview was u pessimistisch gestemd omdat Bouterse niet akkoord zou kunnen gaan met een verzoening aan de hand van de OAS- (Organisatie van Amerikaanse Staten) en Vaticaan-opvattingen. Sterker nog, Bouterse gaf u daarbij de boodschap mee dat u zich niet druk hoefde te maken omdat hij, Bouterse, alles onder controle heeft.

Tot mijn verbazing zag ik u op 29 december 2018 op het NOS-journaal opnieuw over deze kwestie zeggen dat het tijd wordt voor verzoening aangezien er slechts zes maanden resteren tussen nu en de geprognosticeerde datum (1 juli 2019) van de uitspraak in de Decembermoorden met hoofdverdachte Bouterse. Dit commentaar kwam mij zwaar overdreven over, alsof u wilde zeggen vanaf 1 juli 2019 ontstaat er een oorlogssfeer in Paramaribo bij een veroordeling van Bouterse.

Uit feiten lijkt mij dit commentaar volstrekt overdreven. Immers, ontstond er een oorlogssfeer toen de dagvaarding voor dit proces circa tien jaar geleden aan Bouterse werd betekend? Ontstond een oorlogssfeer toen de eis van twintig jaar gevangenisstraf voor Bouterse bekend werd gemaakt? Nee, deze oorlogsferen ontstonden toen niet!

Met de wetenschap dat er een Amnestiewet bestaat, een zittende president onschendbaar is en bij een veroordelend vonnis hoger beroep kan worden ingesteld, was uw commentaar dan ook zeer prematuur. Zie ik het goed dan zijn drie partijen belangrijk bij een mogelijke totstandkoming van een verzoening. Die zijn ten eerste de groep nabestaanden van de op 8 december 1982 geëxecuteerde burgers, ten tweede de groep rondom Bouterse die meedeed aan de executies en ten derde het volk van Suriname.

Gelet op de stand van zaken na uw verzoeningspogingen is een vraag die een ieder interesseert hoe nu verder, aangezien u heeft doen voorkomen dat uw verzoeningspoging pas kan slagen indien Bouterse akkoord gaat met de OAS- en Vaticaan-opvattingen die Bouterse links heeft laten liggen. Gaat u terug naar de OAS en het Vaticaan en geeft u 'uw mandaat' om een verzoening te bewerkstelligen terug?

Vanuit uw roeping begrijp ik uw verzoeningsinitiatieven, anderzijds heeft het volk ook recht op antwoorden van vragen die hierdoor opkomen. Het volk ziet graag uw antwoorden op deze vragen in de media tegemoet.

Lionel Mahin Lalji

Tot 8 december 1982 ingezetene van Suriname

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina