Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Pre-electorale combinaties

COMMENTAAR: Pre-electorale combinaties

07/12/2018 12:00

COMMENTAAR: Pre-electorale combinaties

 

JULES WIJDENBOSCH, VOORZITTER van de presidentiële commissie ‘Evaluatie kiesstelsel’, heeft op een persconferentie tekst en uitleg gegeven over achtergronden van de wijziging van het stelsel. Hij zette de uitgangspunten uiteen en presenteerde de voorstellen gedaan aan de president. Hete hangijzers zijn geweest: het verbod op pre-electorale combinaties, de afschaffing van de 1 procent-regeling en de opvatting dat het kiezen van ressortraadsleden niet meer via het personenmeerderheidsstelsel, maar via het evenredigheidsstelsel moet geschieden.

Over het vormen van pre-electorale combinaties heerst al geruime tijd bij met name grote politieke partijen een groot ongenoegen. Asiskumar Gajadien van de VHP heeft gevallen aangehaald van nadelen die worden ondervonden bij de pre-electorale combinatievorming. Recent voorbeeld is dat na de dood van de VHP'er Sheilendra Girjasing, niet een partijgenoot is doorgeschoven naar De Nationale Assemblee maar de NPS'er Marlon Budike.

Daarnaast is de overloopcultuur in Suriname schrijnend. Van wie is de zetel bij het overlopen. Het drama van V7 is bekend. Nog voordat de gang naar de stembus was gemaakt viel de combinatie uiteen. Grote partijen als de VHP en NPS hebben altijd plaatsen ingeleverd op de kandidatenlijst aan personen van 'todoprasoro'-partijen. Nu pas zijn de lessen geleerd, omdat de NPS en VHP hebben aangekondigd alleen de verkiezing in te gaan. De moederpartijen hebben zich in allerlei bochten moeten wringen om in aanloop naar de verkiezing sponsors te vinden, terwijl in de combinatie de kleine partijen daarvan profiteerden. Hardwerkende en geschikte partijgenoten van traditionele partijen stonden hun plaats af aan 'meelifters'. Dat bracht ontevredenheid met zich mee.

Elke zich respecterende partij heeft een partijprogramma en ideologie. Een pre-electorale combinatie neigt naar kiezersbedrog. Vaak genoeg zijn partijprogramma's divergerend en leidt dat tot een regeringscrisis omdat alle neuzen niet in één richting wijzen. Kiezers hebben het recht om te weten op welk programma zij stemmen en als de personen die achter het programma staan capabel zijn het uit te voeren. Politieke macht wordt verworven bij de stembus en niet over de ruggen van anderen.

Een andere oneigenlijke situatie is die van de 1 procent-regeling. Leden worden opgevoerd van wie niet bewezen kan worden dat zij behoren tot het ledenbestand van een politieke partij. Voorstel tot hantering van het evenredigheidsstelsel geeft ook voordelen. De positie van de ressort- en districtsraad moet zo nodig kritisch worden bekeken en worden afgezet tegen het doel waarvoor die raden in het leven zijn geroepen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina