Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Politieoptreden

COMMENTAAR: Politieoptreden

05/12/2018 12:00

COMMENTAAR: Politieoptreden

 

ER ZIJN LEGIO KLACHTEN over politieoptredens. Recentelijk zijn twee jongemannen, verdacht van een roofoverval, in hun woning gearresteerd door het Regio Bijstand Team. De ressortcommandant van het politiebureau Livorno bood de familie later zijn verontschuldigingen aan, nadat was gebleken dat de jongens onschuldig zijn. Bij het binnendringen in de woning heeft de politie deuren ingetrapt en het huis overhoopgehaald. Door de familie wordt bovendien beweerd dat de wetsdienaren tijdens de actie een geldbedrag hebben buitgemaakt.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden heeft bevestigd dat de politie in de fout is gegaan en op onjuiste informatie is afgegaan. Indien er aangifte is gedaan van het vervreemden van geld zal een onderzoek worden ingesteld.

Het komt regelmatig voor dat arrestatieteams tijdens de uitoefening van hun taak, methoden gebruiken waarmee burgers niet bekend zijn, wat tot grote verontwaardiging leidt. Bij een poging tot aanhouding zijn ooit vermeende rovers doodgeschoten, een actie die veel beroering in de samenleving veroorzaakte.

In enkele gevallen werd de politie buitensporig optreden verweten. Hierover moet niet lichtvaardig worden gedacht, want het leed dat nabestaanden wordt aangedaan is groot. Niet alleen in Suriname maar ook in het buitenland bestaat er weinig sympathie voor het gewelddadig optreden van de politie.

Het is begrijpelijk dat door onjuiste informatie, misslagen door de politie kunnen plaatsvinden. De handelingssnelheid en afweging van belangen vereisen veel van de vakkundigheid van de opsporingsambtenaren. Tijdens de arrestatie kunnen onvoorziene omstandigheden blijkbaar niet altijd worden overzien, vandaar dat de kans groot is dat er brokken worden gemaakt.

Vaststaat dat de groep die op pad gaat om de harde criminaliteit te bestrijden zelf het eigen leven op het spel zet. Dat neemt niet weg dat zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk te werk moet worden gegaan, met de kans op afbreukrisico. Voor een mogelijke verdachte is het het beste om op kritieke momenten geen verzet te plegen of de schijn daartoe te wekken, als het arrestatieteam in actie is.

Het is een feit dat het opsporingswerk risicovol is. In deze tijd van rovers, die zich voordoen als politieambtenaren, is het zaak dat de politie alleen woningen binnendringt met een opsporingsbevel, of legitimatiebewijs. Elke arrestatie van een onschuldige is er een teveel.

Nu de klachten blijven aanhouden over onterechte aanhoudingen is het de taak van de voorlchtingsdienst om meer begrip te vragen voor het werk van opsporingsdiensten, zonder criminelen inzicht te geven in de toegepaste strategie die hen achter slot en grendel kan plaatsen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina