Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Achterstevoren

COLUMN: Achterstevoren

05/12/2018 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Achterstevoren

Ivan Cairo  

Het lijkt er veel op dat de regering wederom eerst een examen heeft gemaakt en pas daarna is gaan studeren. Anders kan ik het geklungel rond de introductie van de rij- en voertuigenbelasting niet verwoorden. Met veel bravoure en bombarie is aangekondigd dat de wet op 1 januari aanstaande van kracht wordt en dat elke rij- en voertuigbezitter uiterlijk 31 december moet hebben betaald om op 1 januari 2019 op de weg te mogen komen.

De overheid beschikt over de complete administratie van rij- en voertuigen in het land en weet dat het gaat om enkele honderdduizenden auto's, bussen, vrachtwagens en zwaar materieel. Toch zorgt zij maar voor een half loket om de belastingzaken in orde te maken. Alsof dat niet erg genoeg was werd een 'trap-op-trap-af'-procedure ingesteld, waarbij eerst stukken moesten worden ingediend voordat men elders in hetzelfde gebouw kon gaan betalen.

Waarom zo een omslachtige procedure? Waarom niet gewoon een onestopwindow? Je zou denken dat de overheid het haar burgers, met name mensen die niet meer zo goed ter been zijn zo makkelijk mogelijk maakt. Niet dus. Veel mensen ervaren al stevige pijn in hun portemonnee, maar kennelijk moet betaling van deze nieuwe oude belasting ook fysiek pijn doen. Burgers worden blijkbaar gestraft, omdat ze een eigen transport- of productiemiddel bezitten. Niet verwonderlijk dat sommige autobezitters de opmerking maken dat hun bezit nu hun straf wordt.

Behalve de misère rond de betaling, is er de afgelopen dagen ook wat ruis ontstaan. Waar deskundigen van de Belastingdienst op de radio enkele dagen geleden verklaarden dat de belasting geldt voor één jaar vanaf het moment waarop is betaald tot en met dezelfde datum het daaropvolgende jaar, beweert assembleelid Amzad Abdoel juist wat anders. Volgens deze deskundige uit het parlement geldt het bedrag dat in 2019 wordt betaald alleen voor dat jaar. Dus wie op 1 december 2019 een auto aanschaft, zal het volle pond betalen en per 31 december 2019 weer het volle pond op tafel moeten leggen voor 2020. Hoe logisch en eerlijk is dat?

Het is sterk aan te bevelen dat het ministerie van Financiën de komende drie maanden een intensieve voorlichtingscampagne voert, waarbij de deskundigen van Financiën of de Belastingdienst de bevolking informeren hoe de vork in de steel zit. De lezingen van quasi-deskundigen zorgen alleen maar voor verwarring en onzekerheid. 

Over onzekerheid gesproken. De visserijsector heeft recentelijk alarm geslagen over de hektrawlers die naar Suriname zijn gevaren om in Surinaamse wateren te komen vissen. Lokale vissers en visverwerkingsbedrijven vrezen dat de boten die bekendstaan als fabrieksschepen een kaalslag zullen plegen in de visgronden van het land, met als gevolg dat zij brodeloos zullen worden. De vispopulatie zal worden uitgeroeid of zodanig uitgedund dat visserijoperaties niet meer rendabel zullen zijn. Visverwerkingsbedrijven zullen geen aanvoer meer hebben of een sterk verminderde waardoor ook zij niet meer winstgevend zullen zijn, arbeiders moeten afvloeien en in het ergste geval moeten sluiten.

Dat is het doembeeld voor een sector waaraan enkele duizenden mensen brood verdienen of waarvan zij voor een belangrijk deel afhankelijk zijn voor hun eigen levensonderhoud of dat van hun gezinnen. Parlementariërs hebben kennis genomen van de bezorgdheid van de sector en de afgelopen week wat trammelant daarover gemaakt tijdens een openbare vergadering. Minister Soerdjan heeft vertegenwoordigers van de sector ontvangen en hij is van oordeel dat zomaar zoveel ophef wordt gemaakt. Er zijn nog geen vergunningen verstrekt. Dat gebeurt eventueel pas nadat de boten zijn geïnspecteerd en voldoen aan de gestelde voorwaarden. Wat die eisen zijn is helaas niet gezegd. Maar volgens vertegenwoordigers in de sector is een van de voorwaarden dat boten een maximaal vermogen van 500 pk mogen hebben.

Wat nu buitengaats ligt, gereed om de netten uit te werpen, heeft een motorcapaciteit van 2.000 pk en meer wordt beweerd. Als dat zo is denk ik dat minister Soerdjan snel een rode pen weet te vinden om een streep te trekken door de vergunningen die mogelijk al klaarlagen om uitgegeven te worden. Zullen we te horen krijgen of de vergunningen zijn verstrekt aan de eigenaars van de hektrawlers? Ik geloof bijna van niet. We zullen het waarschijnlijk pas merken in de supermarkt wanneer we geïmporteerde pakjes vis kopen met als opschrift 'Caught in Suriname and produced in China'.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina