Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • VHP pleit voor waarborgsom

VHP pleit voor waarborgsom bij verkiezingen

03/12/2018 05:53 - Ivan Cairo

VHP pleit voor waarborgsom bij verkiezingen

 

PARAMARIBO - Politieke partijen die aan verkiezingen willen deelnemen zouden vooraf een waarborgsom moeten betalen. De borgstelling zou in de plaats moeten komen van de wettelijke 1-procentregeling die in de praktijk een farce blijkt te zijn. Mochten zij zetels in de volksvertegenwoordigende lichamen behalen, dan krijgen ze het gestorte bedrag terug. Dit en enkele andere voorstellen hoe het huidig kiesstelsel te wijzigen zijn door de VHP aan de regering gedaan, zegt partijtopper Kermechend Ragoebarsing in een interview met de Ware Tijd.

Raghoebarsing heeft namens de VHP geparticipeerd in de hearings van de Commissie-Wijdenbosch die wijzigingsvoorstellen over het kiesstelsel aan de regering heeft aangeboden. De VHP wil evenwel dat voorstellen aan de regering integraal worden doorgevoerd. "We zijn er geen voorstander van dat deze voorstellen individueel eruit worden gepikt en doorgevoerd", zegt hij. Zijn partij kwam met 34 wijzigingsvoorstellen.

Eén  van de pijnpunten is de "slechte waardering" van stemmen in de kiesdistricten Paramaribo en Wanica. De VHP wil een meer inclusief kiesstelsel. Zij pleit er niet voor dat zetels worden weggehaald bij districten zoals Coronie en in het binnenland, waar minder stemmen nodig zijn om zetels te bemachtigen. Voor elke partij is het belangrijk dat de stemmen van de kiezers waar ook in het land een betere waardering krijgen.

De politicus voert aan dat de 1-procentregeling en het woonplaatsbeginsel het vertrouwen in het kiessysteem de afgelopen decennia hebben ondermijnd. De 1-procentregeling houdt in dat politieke partijen die zich inschrijven voor verkiezingen minstens 1 procent van het aantal stemgerechtigden in hun ledenbestand moeten hebben. De praktijk heeft de afgelopen decennia uitgewezen dat politieke partijen die wel aan deze voorwaarde hebben voldaan op de verkiezingsdag slechts een handjevol stemmen kregen, veel minder dan wat ze als ledenaantal hadden opgegeven.

"Die regeling werkt niet. Maak een financiële drempel, een waarborgsom, en op het moment dat ze zetels behaald hebben krijgen ze die waarborgsom terug." Het bedrag zal evenwel niet te hoog, maar ook niet te laag moeten zijn, vindt Raghoebarsing. Ook wat betreft het woonplaatsbeginsel heeft de VHP een voorstel gedaan. De praktijk wijst uit dat veel mensen in een bepaald kiesdistrict staan ingeschreven maar in werkelijkheid hun permanent verblijf in een ander kiesdistrict hebben.

De VHP stelt voor dat ook deze regel wordt geschrapt. De binding die de beoogde kandidaat heeft met het gebied waar die gekozen wenst te worden zou doorslaggevend moeten zijn bij de kandidaatstelling. De Commissie-Wijdenbosch heeft de wijzigingsvoorstellen opgedeeld in korte-, midden- en langetermijnvoorstellen.

De VHP heeft er begrip voor dat kortetermijnwijzigingen snel kunnen worden doorgevoerd, maar gekoppeld daaraan dient een duidelijke schema te zijn wanneer en op welke termijn de midden- en lange termijnwijzigingen aan de beurt zijn.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina