Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Haastige spoed

COMMENTAAR: Haastige spoed

28/11/2018 12:00

COMMENTAAR: Haastige spoed

 

WEER EENS IS gebleken wat kan gebeuren wanneer haastig te werk wordt gegaan. Nadat in alle haast de wet voor herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting tot stand was gekomen, blijkt dat in feite bezitters van voertuigen zijn overvallen, vooral gezien de korte periode tot 1 januari. De betaling mag nu tot en met eind februari 2019 geschieden, maar werkt wel terug vanaf nieuwjaarsdag.

Burgers die dinsdagmiddag belden naar het programma Bakana Tori kregen van ambtenaren van het ministerie van Financiën geen afdoend antwoord op hun vragen en opmerkingen. Herhaaldelijk storend wezen ze met de beschuldigende vinger naar De Nationale Assemblee. Dat is op zijn minst vreemd, omdat minister Gillmore Hoefdraad tegenover de Ware Tijd heeft toegegeven dat de voorbereidingstijd kort is en dat met met de maatregel de bevolking tegemoet wil komen.

Met het besluit om de belasting door te voeren negeert de minister niet alleen de VHP die voortdurend heeft opgeroepen af te zien van invoering van de belastingmaatregel. De autoriteiten gaan ook voorbij aan de golf van protest via sociale media, waar zelfs is geopperd om te demonstreren en gevolg te geven aan de oproep tot herbezinning die is gedaan door de belangenorganisatie van truckhouders en zwaar materiaal.

Het protest geldt overigens niet alleen de invoering. Burgers hebben ook problemen met de omslachtige werkwijze waarbij eerst bij de bank betaald moet worden om vervolgens elders de sticker op te halen. Bevreemding wekt ook het besluit van de regering dat ingaande het nieuwe jaar de belastingsticker niet meer aan de binnenkant van de voorruit moet worden bevestigd, maar aan de buitenkant. Houdt de regering rekening met weersinvloeden, met vandalen en dieven?

Terecht worden burgers boos dat maar tien procent van de belasting is bestemd voor de Wegenautoriteit, terwijl het wegennet in erbarmelijke staat verkeert, waardoor weggebruikers op kosten worden gejaagd en mensenlevens onnodig in gevaar worden gebracht.

De herinvoering van de belasting raakt de totale bevolking, want ook wie geen voertuig heeft, zal de lastenverzwaring voelen. Het is een bekend verschijnsel in Suriname dat dienstverleners en handelaars weigeren om de meerkosten op zich te nemen, maar die verhalen op de gebruikers van hun diensten. Meestal wordt er zelfs een schepje bovenop gegooid.

Regering en assemblee blijken niet te leren als het gaat om de nare gevolgen van haastwerk. Een schoolvoorbeeld is de verplichte ziektekostenverzekering die meer dan drie jaar na invoering nog niet goed werkt. Vrijwel dagelijks ondervinden burgers nog de gevolgen van het haastwerk dat toen gericht was op stemmenwinst bij de verkiezing.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina