Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • VHP eist terugdraaiing Rij- en Voertuigenbelasting

INGEZONDEN: VHP eist terugdraaiing Rij- en Voertuigenbelasting

25/11/2018 10:31

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Met 28 stemmen vóór en negen tegen heeft De Nationale Assemblée (DNA) op 28 augustus 2018 goedkeuring verleend aan de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de heffing van een Rij- en Voertuigenbelasting. De VHP heeft tegen deze wet gestemd omdat met de aanname van deze wet het volk van Suriname in nog grotere problemen zal geraken. De herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting is daarom onacceptabel voor de VHP.

De VHP eist dat de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting onmiddellijk wordt teruggedraaid. Er is geen enkele rechtvaardiging om de Rij- en Voertuigenbelasting wederom in te voeren. Met de herinvoering van deze belasting wordt het volk zwaar gestraft. Sinds 2015 is er een pakket aan belastingmaatregelen doorgevoerd door deze regering, zeker meer dan 20 stuks. Is het daadwerkelijk noodzakelijk dat deze regering middels de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting meer geld uit zak van het volk klopt? De Front-regering had in 2000 de invoering van deze belasting afgeschaft, omdat deze belasting geïncorporeerd was in de governmenttake.

De president had beloofd de governmenttake af te schaffen, maar deze regering heeft de governmenttake al twee keer verhoogd en met de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting zal het volk nu dubbel moeten betalen. Dit is voor ons als partij niet aanvaardbaar, het is ronduit beschamend, daarom eist de VHP dat de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting onmiddellijk wordt teruggedraaid. De VHP-fractie heeft de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting in het parlement onder de aandacht van de regering gebracht, maar de regering heeft geen luisterend oor voor het volk.

Deze regering heeft lak aan het volk. Het volk is niet meer in staat om nog meer lasten te dragen. Waarom moet het arme volk steeds het gelag betalen voor het financiele wanbeleid van deze regering? Volgens minister Gillmore Hoefdraad ontvangt de overheid met de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting ongeveer SRD 83 miljoen en slechts 10 procent van die SRD 83 miljoen zal worden aangewend voor het onderhouden van de primaire wegen in Suriname. Is dit een rechtvaardiging? Wat zal er met de resterende 90 procent van de SRD 83 miljoen gebeuren? Er is geen transparantie omtrent deze kwestie.

We merken op dat er nog steeds geen bereidheid is bij de regering om het beleid aan te passen. Deze regering gaat op dezelfde toer door met verkwisting en wanbeleid. De VHP zal altijd blijven opkomen voor het arme volk en samen met maatschappelijke groepen strijden tegen het wanbeleid en het onrecht, gepleegd door deze regering. Het is nu tijd voor een antwoord en dat komt zeker. Als de VHP in 2020 aan de macht komt wordt de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting onmiddellijk teruggedraaid.

VHP-persdienst

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina