Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Verstopte leidingen stagneren toevoer water

Verstopte leidingen stagneren watertoevoer rijstarealen

08/11/2018 03:42 - Beta Debidien

Verstopte leidingen stagneren toevoer water naar rijstarealen

Foto: Beta Debidien  

NIEUW-NICKERIE - Door de verstopping van secundaire leidingen stagneert de toevoer van irrigatiewater naar de rijstarealen in de polders van Nickerie. Het waterpeil bereikt niet het verwachte niveau waardoor de arealen niet op natuurlijke wijze bevloeid kunnen worden.

De landbouwgebieden in de westelijke polders hebben een tekort aan water, waardoor de boeren niet kunnen beginnen met de natte bewerking van hun arealen. LVV-coördinator Guido van der Kooye stelt dat de boeren zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de secundaire leidingen. "Ze moeten ervoor zorgen dat de waterwegen tijdig schoongemaakt worden om het water dat wij leveren te kunnen trekken uit het systeem."

Volgens hem zorgt de overheid dat haar deel, namelijk de hoofd aan- en afvoerleidingen, in optimale conditie verkeren. "We kunnen onmogelijk de verstopte leidingen handmatig opschonen, want er is sprake van enorm achterstallig onderhoud waarvoor machines ingezet moeten worden" zegt Radjinder, rijstboer in de Uitbreiding Groot Henarpolder I.

Hij is er niet over te spreken dat veehouders hun deel van de irrigatie- en de afvoerleiding helemaal niet onderhouden. "Het gaat om arealen waar de eigenaren hun koeien houden. Bij juist dat deel van de leidingen is er sprake van achterstallige onderhoud waardoor er helemaal geen water kan stromen. Wij moeten nu geld inzamelen onder de belanghebbenden en dat deel met machines laten opschonen."

Radjinder vindt dat het waterschapsbestuur die mensen moet aanspreken en bij het nalaten van hun verplichting strafmaatregelen moet toepassen. Waterschapsbesturen van de landbouwgebieden in Nickerie hebben bij de overheid aangedrongen op een schone infrastructuur. De besturen willen dat de overheid éénmalig de secundaire leidingen opschoont, waarna zij voor het onderhoud zullen zorgen.

Van der Kooye is op de hoogte van situatie. "We hebben machines die wij beschikbaar kunnen stellen voor het opschonen van de leidingen. De boeren moeten dan wel bijdragen in de vorm van transport van de machines naar de landbouwgebieden en zij moeten ook inkomen met brandstof."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina