Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Eindelijk erkenning

COMMENTAAR: Eindelijk erkenning

08/11/2018 12:00

COMMENTAAR: Eindelijk erkenning

 

NADAT ETTELIJKE BRIEVEN van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO) aan vicepresident Adhin onbeantwoord waren gebleven, hebben de autoriteiten eindelijk wat van zich laten horen. Gehoopt mag worden dat de stap van president Bouterse het bestuur van de belangenorganisatie te ontvangen, niets te maken heeft met het magische jaar 2020.

Partijen hebben na de vergadering de vrije pers vermeden. De gemeenschap die maanden meeleeft met de gedupeerde gepensioneerden moet het doen met een nietszeggende mededeling van NII,  de spreekbuis van de regering. Verder dan dat "bondsvoorzitter Renate Wouden blij is met het positief resultaat van het gesprek" en dat de gepensioneerden op 14 november worden ingelicht, is men niet gekomen.

De blijdschap van Wouden kan niet anders uitgelegd worden dan dat het bestuur een positieve toezegging heeft over betaling van achterstallig geld op zeer korte termijn. Een zichzelf respecterend bestuur moet elk ander voorstel van regeringszijde als onacceptabel verwerpen omdat reeds voldoende geduld is betracht. Een houding waarover de directeur van het kabinet van de president, Van der San zijn waardering heeft uitgesproken. Hij is zelfs bereid zijn functie op te geven als niet binnen een maand de zorgpunten van de BBGO - die hebben geleid tot de actie - zijn opgelost.

De bereidheid tot dat offer is vorige week gedaan tijdens een massaprotest van gepensioneerden bij het Kabinet van de president. De minister van Financiën - die voortdurend schermt met de opmerking dat geld geen probleem is - kan nu laten zien dat hij de waarheid spreekt en iedereen - niet in het minst de gepensioneerde landsdienaar - die zit te springen om betaling, inderdaad geeft wat hem rechtens toekomt.

Hoezeer de eisen van gepensioneerden en andere groepen gerechtvaardigd zijn, wordt gevreesd dat oververhitting plaatsvindt van de financieel-economische situatie. Vooraanstaande economen hebben zich hierover herhaaldelijk kritisch uitgelaten, omdat het hen steekt dat economische wetmatigheden niet in acht worden genomen.

Verhogingen die op til zijn, zullen een zware last leggen op de begroting waarvan bekend is dat het tekort immens is. Hoe de verhogingen die zich opstapelen betaald zullen worden, weet kennelijk alleen de minister van Financiën. Maar het moet niet verbazen als het spook van lastenverzwaring opnieuw de kop opsteekt.

Tegenover gepensioneerden is het niet elegant constructies te bedenken om hen aan het lijntje te blijven houden, maar deze Srananman, die menselijkerwijs in hun laatste levensfase zijn, toch enig licht laten zien aan het einde van de nu nog donkere tunnel.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina