Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Artsen onderzoeken bewoners Ornamibo

Artsen onderzoeken bewoners Ornamibo

26/10/2018 09:11 - Jason Pinas

Artsen onderzoeken Bewoners Ornamibo

 

PARAMARIBO - Het Ministerie van Volksgezondheid is vanwege de brand op de vuilstortplaats in Ornamibo gestart met een onderzoeksprogramma in de nabije omgeving van het incident. Hierbij zullen buurtbewoners die dat willen, onderzocht worden op eventuele ziektes die zij hebben opgelopen door inademing van rook of andere gassen. Het onderzoek moet ook uitwijzen hoeveel buurtbewoners daadwerkelijk ziek zijn geworden door de brand.

Het project is gestart op de OS Houttuin 1 met de screening van tientallen leerlingen en enkele leerkrachten. "De verpleegkundigen kijken naar normale dingen zoals hoesten, neusloop en andere kleine zaken. De arts bekijkt met zijn apparaten of er opvallende dingen zijn. Als er niets is geconstateerd dan laten we zo iemand gaan, maar als er toch iets is, dan krijgt dat kind een verwijsbrief voor de huisarts", legt Aloysius Koendjbiharie, arts en coördinator afdeling Community Health van de Regionale Gezondheidsdienst uit. Hij garandeert confidentialiteit en de privacy van de leerlingen en de leerkrachten.

De scholieren hebben eerder een toestemmingsbrief meegekregen voor hun ouders. Indien de ouders het niet nodig vinden, wordt hun kind niet onderzocht. Volgens projectcoördinator Premdew Lachman, hadden de meeste ouders geen moeite met de screening. Toch zijn er mensen die geen medewerking hebben verleend. "Ik weet niet waarom, maar ik denk dat ze de boodschap niet goed hebben begrepen. We hebben dat genoteerd en zullen het doorsturen naar het commissariaat. Ik hoop dat ze deze groep dan toch zover kunnen krijgen", zegt Lachman.

De projectcoördinator wijst er op dat de gevolgen van de brand heel ernstig kunnen zijn. Vandaar dat er vanuit RGD zo goed en zorgvuldig mogelijk wordt ingespeeld op deze situatie. "We moeten de situatie niet onderschatten. Ik hoop het niet, maar het is niet uitgesloten dat de mensen giftige gassen hebben ingeademd. U moet nagaan dat de mensen constant last hadden van de rook", benadrukt hij. De consequenties kunnen volgens hem ook pas na een bepaalde periode te merken zijn.

De data die verzameld wordt tijdens dit programma zullen daarom worden overgedragen aan Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Zij zullen op hun beurt verder plannen hoe nadelige gevolgen tot een minimum kunnen worden beperkt. De drie scholen in de buurt van Ornamibo zijn de komende tien dagen aan de beurt, daarna volgen de volwassenen van de omgeving. Lachman stelt dat er ook onderzocht zal worden welke stoffen in het gebied voorkomen. "Aan de hand daarvan kunnen we heel vroeg bepalen aan welke gebieden we meer aandacht moeten besteden."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina