Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Suriname treurt!

INGEZONDEN: Suriname treurt!

20/10/2018 10:06

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

In de achter ons liggende twee weken hebben bijzonder tragische gebeurtenissen zich in ons land voorgedaan. Wij denken hierbij aan de brand op de vuilstortplaats te Ornamibo in het district Wanica en de brute moord op Monaliza Maynard. Wij vergeten uiteraard niet de twee verkeersongevallen op woensdag waarbij in totaal vijf Surinaamse burgers omkwamen.

Wat de brand te Ornamibo betreft, blijkt uit gesprekken met de gedupeerden, dat door hen reeds jarenlang de aandacht van de betrokken autoriteiten werd gevraagd voor de gevolgen van dit probleem, waarbij oplossingen zijn aangedragen. Helaas bleef een duurzame oplossing van het probleem uit! Onderzoek wijst uit dat de huidige brand vermoedelijk door rapers gesticht is. De overlast van rook, stank en vliegen is van dien aard, dat de scholen in de directe omgeving gesloten moesten worden.

Zelfs opname van enkele buurtbewoners in het ziekenhuis was noodzakelijk! Een actiegroep eist van de overheid verhuizing van de vuilstortplaats. Wij hopen dat de hulpinstanties, waaronder het NCCR, het Korps Brandweer en het Korps Politie Suriname, spoedig erin zullen slagen dit probleem adequaat op te lossen, opdat de rust in dit gebied terug kan keren!

De dood van Monaliza Maynard heeft grote verontwaardiging gewekt in onze gemeenschap en deze keer in het bijzonder onder de vrouwen. Het is van groot belang om wat langer bij deze gebeurtenis stil te staan en ons af te vragen in hoeverre wij, opvoeders, zelf ook debet zijn aan de oorzaken. Het gaat hier om een gebroken 'liefdesrelatie' of man - vrouwrelatie. Waarachtige liefde moet altijd de hoofdreden zijn om geliefden in vrede bij elkaar te houden.

Onze samenleving heeft goede grondslagen nodig. Indien deze grondslagen, normen en waarden ontbreken, loopt het altijd mis! Het samenleven van man en vrouw was vroeger niet slechts een zaak van vriend en vriendin, maar de wederzijdse ouders, die goede richtlijnen gaven, waren er wezenlijk bij betrokken. Niet in ieder gezin vindt de opvoeding nog op een verantwoorde wijze plaats. Soms is er geen sprake van 'opvoeding', maar slechts van voeding! Sommige mannen denken dat een vrouw hun bezit is en daarom oefenen zij heerschappij over haar uit!

Onwetendheid over belangrijke zaken in het gezinsleven brengt vervreemding met zich mee en alles wat daarmee samenhangt. 'Macht' kan een zeer gevaarlijk wapen zijn in handen van mensen, die ernaar grijpen! In Suriname hebben wij aan het eind van de vorige eeuw ervaren hoe mensen, die naar de macht gegrepen hebben, het leven van andere burgers vernietigd hebben! Tot nu toe rouwen nabestaanden om het verlies van hun geliefden! Ook de familie Maynard rouwt. Misschien dacht de ex-partner van Monaliza ook dat hij 'macht' had om haar van het leven te beroven!

De mens moet tot inkeer komen! Het leven is een gave van God en het is geen enkel mens toegestaan een ander mens het leven te ontnemen! Wij rouwen samen met de families van alle slachtoffers van geweld, maar wie in Jezus Christus gelooft, weet dat er een opstanding is en een eeuwig leven! Wij adviseren allen die zich schuldig gemaakt hebben aan het overtreden van Gods gebod 'Gij zult niet doodslaan' om zich berouwvol tot God te keren, hun daden te belijden en de Heer oprecht vergeving te vragen! God zij met ons!

Bisschop E.C. Ritfeld

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina