Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Winst in milieucrisis

COLUMN: Winst in milieucrisis

18/10/2018 14:00 - Pokay Tongo

COLUMN: Winst in milieucrisis

Stuart Rahan  

Wan ogri e tya wan bun! Onlangs sprak ik met een mati over de crisis waarin Su verkeert en de winsten die we als gevolg daarvan kunnen boeken. De ongezonde economie zorgt bijvoorbeeld dat sociale verhoudingen eronder lijden. In onze wanhoop voor toch een redelijk bestaan, zien wij ons genoodzaakt anderen te benadelen. Helaas, wij staan er niet bij stil welke consequenties onze overlevingsdrang behalve voor onszelf ook voor onze naasten heeft. Een neerwaartse spiraal is lastiger positief te keren.

Dat een medewerker voor SRD 1,6 miljoen aan goederen steelt van zijn baas, zou ons allemaal moeten verbazen maar de diefstal sorteert in feite het tegenoverstelde effect. Wij begrijpen de dief. Hij heeft zijn familie te onderhouden. Hij bestal zijn rijke baas in plaats van arme weerloze oudjes te beroven van hun AOV. Er zal vast een trend te bespeuren zijn van first offenders in relatie tot de economische crisis. Zij hebben een gezin, hun kinderen moeten naar school, zij moeten zich kleden en magen moeten drie keer per dag gevoed worden. Kortom, hoge nood die voor stress en slechte nachtrust zorgt. Zo'n gezin kan zich dan ook geen extra noden als slechte gezondheid permitteren.

Dat de staat van onze volksgezondheid niet bijster hoog is, wrijven rijken als de president ons dagelijks in het gezicht. Hij kan het niet alleen betalen maar wijkt ook nog uit naar het buitenland in plaats van te zorgen dat onze volksgezondheid een boost krijgt. Het is niet tot hem doorgedrongen dat ook onze minstbedeelden recht hebben op goede gezondheidszorg zonder te vrezen voor een vroege dood.

Gezond leven, een combinatie van afgewogen gezond eten en drinken, rust en ontspanning, is de basis voor verdere ontwikkeling van ieder individu en de staat als geheel. Het al deplorabele gezonde leven krijgt dezer dagen een extra tegenslag door de brand op de vuilstortplaats Ornamibo. Onaangename en slechte vrijgekomen gassen bevorderen de al slechte gezondheid. Niemand schijnt nu een oplossing te weten omdat toen de vuilnisbelt een plek kreeg te Ornamibo beleidsmakers dachten: het staat buiten het gezichtsveld dus hoeven wij ook geen maatregelen te treffen voor als het misgaat. Wat zij vergaten, was dat een open vuilnisbelt het milieu dusdanig aantast dat de volksgezondheid een behoorlijke klap te verwerken zal krijgen. Blijkbaar dacht men toen dat je van de stankoverlast onmogelijk gezondheidsschade kon oplopen. Wishful thinking vierde toen al hoogtij.

Met stijgende verbazing las ik dan ook dat ex-minister Joyce Williams van ATM reeds in 2000 acties had ondernomen om met de ministeries van OW en Volksgezondheid te praten over het te formuleren beleid rondom het collecteren van het vuil. Al achttien jaar praten heeft nog steeds niet gezorgd voor afdoend beleid. Vuil collecteren is niet de oplossing, vuil verwerken wel. De samenleving vergast anders in zijn eigen stank. Ik heb vaker gewezen op onze fenomenale uitvinders van het wiel. Beste beleidsmakers, voor het geval u het nog niet wist, het wiel is al eeuwen geleden uitgevonden. Afvalverwerking is een eeuwigdurend probleem waar talloze oplossingen voor bedacht zijn. Gescheiden inzamelen is een vorm maar nu de verwerking nog.

Wat dacht u van een vuilverbrandingsoven waar je tegelijk energie mee opwekt. Over de aanvoer van grondstoffen, in dit geval afval, hoeven wij ons geen zorgen te maken. Ofschoon onze economische situatie in crisis is, weten wij wel heel veel afval te produceren. De vuilverbrandingsoven zal geen stille dood sterven als de zo geprezen cassavefabriek(en). Ik wil mij ook niet troosten met de gedachte dat moni o nyan bij de bouw van de oven. Het rendement zal voor dubbele winst zorgen. Afval voor stroom, wat het energieprobleem ook voor een behoorlijk deel oplost. Het is een win-win-win-situatie. Een risicofactor minder voor de gezondheid in de wetenschap dat in een crisis er altijd mogelijkheden zijn om er beter uit te komen. Denk a tori.

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina