Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • VHP: wetsvoorstel bevriezing DNA-salarissen

VHP presenteert wetsvoorstel bevriezing DNA-salarissen

13/09/2018 20:37 - Ivan Cairo

De VHP-fractieleden Asiskumar Gajadien(l), Krishna Mathoera(m) en   Riad Nurmohamed hebben een wetsvoorstel ingediend voor bevriezing DNA-salarissen.

De VHP-fractieleden Asiskumar Gajadien(l), Krishna Mathoera(m) en Riad Nurmohamed hebben een wetsvoorstel ingediend voor bevriezing DNA-salarissen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Oppositiepartij VHP heeft woensdag bij het parlement een initiatiefwet ingediend om verhoging van de schadeloosstelling van assembleeleden en ex-parlementariërs voorlopig aan te houden. Het gaat om een toevoeging in de bestaande wet die de bezolding van parlementariërs en ex-volksvertegenwoordigers regelt.

De VHP-fractieleden Asiskumar Gajadien, Riad Nurmohamed en Krishna Mathoera stellen in hun initiatiefvoorstel voor dat de huidige schadeloosstelling wordt gehandhaafd totdat deze nader is vastgesteld bij wet. Die wetgeving zou binnen zes maanden af moeten zijn. Momenteel is de bezoldiging die volksvertegenwoordigers krijgen gekoppeld aan het salaris van een onderdirecteur van een overheidsdepartement. Dit loon stijgt automatisch en volgens critici disproportioneel wanneer een loonronde wordt gegeven aan ambtenaren.

In de memorie van toelichting wordt door de initiatiefnemers aangevoerd dat vanwege de moeilijke sociaal-economische situatie in Suriname voor grote delen van de samenleving, en de gebrekkige financiële middelen van de Staat Suriname, het niet wenselijk is dat de maandelijkse schadeloosstelling van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee op dit moment wordt verhoogd. In de aanbiedingsbrief wordt parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd het wetsvoorstel zo snel als mogelijk op de agenda te plaatsen.

De VHP-fractie zegt geen bezwaar te hebben om in de recesperiode te vergaderen. De fractie gaat er voorts van uit dat collega's van andere fracties "het belang van de spoedige behandeling inzien en alle medewerking hieraan zullen verlenen". Naar verluidt vertoeft een aantal assembleeleden, inclusief VHP-fractievoorzitter Chandrika- persad Santokhi, momenteel in het buitenland.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina