Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Integrale benadering gezondheidszorg

COMMENTAAR: Integrale benadering gezondheidszorg

13/09/2018 12:00

COMMENTAAR: Integrale benadering gezondheidszorg

 

HET MES ZETTEN in de gezondheidszorg snijdt diep aan verschillende kanten. Oplossing van het vraagstuk raakt medici, verzekeraars, verzekerden, de overheid en particuliere bedrijven. De Raad van Ministers bepaalt op eigen gezag dat premietarieven van de Basiszorgverzekering worden verhoogd, op instigatie van sommige betrokkenen in de sector.

Medici willen zich eerst intern hierover beraden en de belangenorganisatie van assurantiemaatschappijen, Survam, stelt nu al dat de nieuw voorgestelde premieverhoging toch niet toereikend is. Als het besluit wordt uitgevoerd zullen de rijen bij Sociale Zaken en Volkshuisvesting, van mensen die de verhoging niet kunnen betalen, alleen maar langer worden. Voor de zoveelste keer neemt de regering een maatregel die het minst bedeelde deel van de burgers heel diep treft, zonder dat de mensen op de één of andere manier worden gecompenseerd.

Ook nu zullen de breedste schouders niet de zwaarste lasten dragen, maar weer worden ontzien. Tot hen behoren ministers die in weelde baden en bijvoorbeeld een zorgverzekering hebben waarvan het water de doorsnee-burger in de mond loopt. De ministers en hun gezinnen zijn vrijgesteld van verplichtingen waaraan gewone landsdienaren moeten voldoen. Die discriminatoire bepalingen ten opzichte van deze groep leiden daarom tot woede-uitbarstingen omdat het voetvolk wordt uitgeknepen. 

Veel assembleeleden zijn geoefend in scheldkanonnades maar een enkele laat wel een rationeel geluid horen. Zo wijst de voorzitter van de parlementaire commissie Volksgezondheid, Jennifer Vreedzaam, consequent op de noodzaak om de gezondheidszorg in al haar facetten op de ontleedtafel te leggen om er een breed inzicht in te krijgen en te zorgen voor een duurzame oplossing. Zo een plan is door toenmalig minister Pengel van Volksgezondheid in het parlement gepresenteerd en verdedigd, maar wat is er van geworden?

Vanzelfsprekend is een goede structuur voor de zorg belangrijk. Echter, minstens even belangrijk is het afleggen van verantwoording door medici en ziekenhuizen. Hun bedrijfsvoering moet de toets der kritiek kunnen doorstaan. Voortdurend druk zetten op de overheid om met geld over de brug te komen geeft een ongemakkelijk gevoel, omdat de middelen worden onttrokken aan de samenleving. Aan de andere kant hebben de zorginstellingen aangetoond dat ze met de huidige tarieven niet uit de kosten komen.

Een sympathiek gebaar van ziekenhuzen is voor dat deel dat al is vrijgegeven van de goedgekeurde SRD 300 miljoen verantwoording af te leggen. Is het geld besteed aan waarvoor het is gegeven? Het management in de gezondheidszorg moet zaken strenger bewaken.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina