Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Blunders

COLUMN: Blunders

12/09/2018 16:30 - Serieus!?

COLUMN: Blunders

Ivan Cairo  

Regelmatig wordt kritiek geleverd op de media en journalisten in Suriname. Soms terecht, vaak onterecht. Het zijn mensen die bij de media werken en dus worden daar ook fouten gemaakt. Daarom was ik bijzonder geschokt toen een medium vorige week een kapitale blunder heeft gemaakt en op geen enkele wijze daar verantwoordelijkheid voor heeft genomen. Nadat dWT publiceerde dat de dochter van ene Joyce Blokland beschuldigingen heeft geuit over aanranding door bishop Steve Meye is deze zaak overgenomen door verschillende mainstream-media. Dagblad Suriname (DBS) bakte het echter helemaal bruin door te verkondigen dat het in deze gaat om de directeur Transport bij het ministerie van OWT&C.

Voor zover ik kon natrekken is voornoemd medium het enige dat dit heeft gepubliceerd. Dagblad Suriname voelde zich kennelijk te groot om daarna ruiterlijk toe te geven dat het heeft geblunderd, verantwoordelijkheid te nemen en tot rectificatie over te gaan. De krant kwam daags na de miskleun met een slap artikel waarin de indruk werd gewekt dat andere media de blunder hadden gemaakt en een gebelgde OWT&C-directeur klaarheid heeft gebracht. Met haar artikeltje trok DBS de zaak eventjes recht voor de overige media. Zo kwam het in elk geval over. Overal in de wereld plegen media die in de fout zijn gegaan rectificaties en nemen zij verantwoordelijkheid voor misslagen en omissies, wat totaal geen schande is. Het zou DBS sieren eigen fouten niet op anderen af te schuiven en zo haar geloofwaardigheid te ondermijnen. Een zuivere rectificatie zou beter op zijn plaats zijn geweest.

Terugkomend op de kwestie-Meye valt er toch nog het één en ander te zeggen. De Bijbel zegt 'wie zonder zonden is werpe de eerste steen'. Ik zal dus niet degene zijn die als eerste een steen zal gooien. Ook niet de laatste. Ik blijf juist ver weg van de berg met stenen, want als mens ben ik geen heilige. Of Meye schuldig is of niet, laat ik over aan de rechter mocht het ooit zover komen. Het is evenwel buiten kijf dat het nieuws over vermeende aanranding van een vrouw door bishop Meye een schok heeft teweeg gebracht in de gemeenschap. Of je van de man houdt of niet, of je hem leuk vindt of niet, Meye is geen onbelangrijke persoon in de Surinaamse maatschappij. Hij heeft geestelijke invloed op een niet onbelangrijk segment van de gemeenschap. Misschien zelfs invloed op hun politieke keuzes. Hij is hun leider, hun baken in zee.

De belangstelling die deze zaak kreeg is dus ook begrijpelijk. Vanwege de ernst van deze kwestie heeft het een aantal dagen geduurd voordat is geschreven en gepubliceerd en niet aleer ook een reactie van de betrokkene zelf was verkregen. In deze hele kwestie is het gezegde 'zachte heelmeesters maken stinkende wonden' zeker van toepassing. De geestelijke leiders, die rechtstreeks en via-via door de radeloze moeder werden benaderd om aandacht te geven aan de zaak zodat haar getraumatiseerde dochter deze hele kwestie beter kon verwerken, lieten verstek gaan. Ze gaan niet vrijuit. Er is een verkeerde inschatting gemaakt van het vraagstuk. Het advies om te bidden en de zaak aan God over te laten, denkende dat de zaak was gesust, was niet de juiste remedie. De schade die nu is aangericht is mogelijk nog groter dan wanneer zaken anders waren aangepakt.

Maar wat me hogelijk heeft verbaasd is dat de VVEPS en Gods Bazuin Ministries met een verklaring zijn uitgekomen die aangeeft dat zij zich diepgaand zullen bezighouden met deze aangelegenheid, met betrokkenheid van alle partijen. De verbazing was over de mededeling dat de zaak volgens 'Bijbelse normen en waarden' zal worden afgehandeld. Bij elke andere gewone sterveling in Suriname belanden soortgelijke ernstige beschuligingen bij justitie en krijgt het recht zijn beloop. Wanneer het nu een hooggeplaatste in de kerk betreft wordt gegrepen naar een bijbelse oplossing, wat die ook moge zijn. Wat voor dubbele standaard is dat? Sinds wanneer zijn religieuze leiders en in dit specifieke geval een christelijke leider gevrijwaard van aardse berechting? Ik hoop dat de VVEPS en Gods Bazuin Ministries in een volgend persbericht deze blunder goedmaken en onomwonden aangeven dat zij een justitieel onderzoek niet zullen hinderen en alles wat een dergelijk onderzoek zou kunnen frustreren, vertragen of dwarsbomen achterwege zullen laten. Recht en waarheid maken immers vrij. Ook bij de Heer...

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina