Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Solidariteitsmotie

COLUMN: Solidariteitsmotie

10/09/2018 14:00 - Von Zeggen

Giwani Zeggen

Giwani Zeggen  

Het is te hopen dat de Ware Tijd vooral in Para te verkrijgen is. Zo niet, dan is mijn houvast het breedbandproject van Telesur en internet. Als je in Para woont, dan weet je in ieder geval nu al zeker op wie je niet moet stemmen. Dat moest in 2015 al niet, maar de Paranen kunnen altijd als excuus gebruiken dat met hen tienduizend anderen erin zijn gestonken. Stemgerechtigden in Para, in 2020 moet u niet stemmen op Patrick Kensenhuis!

Nog afgezien van het feit dat loyaliteit hem vreemd is en hij zichzelf politiek verkoopt, heeft hij de afgelopen week ook duidelijk laten merken totaal niet met u mee te voelen. De week begon mooi met de mededeling van de president dat in ieder geval de leden van de regering niet hoeven te rekenen op de 25 procent verhoging die de CLO heeft gekregen. Je zou verwachten dat tenminste de leden van de NDP-fractie zich direct achter dit standpunt zouden scharen en het ook voor zichzelf zouden laten gelden.

Niet Patrick Kensenhuis. A boi no habi syen. Kensenhuis heeft de euvele moed opgebracht, om te beweren dat ook assembleeleden het moeilijk hebben en de verhoging van zevenduizend Surinaamse dollar nodig hebben. Hoeveel van u in Para verdienen zevenduizend Surinaamse dollar per maand? En deze volksvertegenwoordiger schaamt zich er niet voor om in zijn hebberigheid, te zeggen dat hij het, met vijftienduizend Surinaamse die hij nu per maand opstrijkt, moeilijk heeft. Niet bereid om solidair te zijn met u. Waarom zou u dat dan met hem zijn in 2020?

De president krijgt van mij in ieder geval wel een pluimpje. En aan de kritiek dat hij het doet om mooi weer te spelen, heb ik niks. Als hij de salariswinter niet had aangekondigd, dan was hij de president die niet meeleeft met zijn volk. Nee, laten we een keer ook zo eerlijk zijn om te zeggen: "Prima besluit. Zo hoort het!" Het is te hopen dat de ministerraad binnenkort in een document afstand doet van de verhoging. Ondertekend door alle ministers en de vicepresident. Zoals ze ook tekenden toen het vertrouwen in de procureur-generaal werd opgezegd en het Openbaar Ministerie werd opgedragen de vervolging in het Decemberstrafproces te staken.

Bijna alle politieke partijen vinden het beschamend dat ook assemblee-leden profiteren van de verhoging. Bij DOE zijn ze met deskundigen aan het bekijken hoe met deze kwestie om te gaan. Bij de VHP is het nietszeggende argument dat de regering corrupt is, en ze het geld dus liever houden en zelf op een juiste manier besteden. De NPS heeft bij monde van Patricia Etnel aangegeven tegen het extra geld te zijn. De NDP hebben we niet gehoord, of ze moeten het daar allemaal eens zijn met de hebzuchtige Kensenhuis. Misschien is het mede door Patricks standpunt dat de president in de duivel gelooft. Maar ik wil al die partijen alle moeite en uren studeren door deskundigen besparen. Wat wij, het Surinaamse volk willen, nee eisen, is een eenvoudige motie die wordt aangenomen door alle leden, behalve Pa Gridi Patrick.

Die kan als volgt gaan: Ondergetekenden, DNA-leden, hebben hierbij de eer de volgende motie ter goedkeuring aan te bieden. Gehoord, de toegekende loonsverhoging aan de CLO van 25 procent die ook voor ons geldt. Overwegende dat grote delen van de samenleving het met veel minder moeten doen dan de vijftienduizend Surinaamse dollar die wij nu elk al minimaal krijgen. En dat wij een extra zevenduizend SRD niet nodig hebben. Oké, onze gierige collega Kensenhuis uitgezonderd. Als waarachtige volksvertegenwoordigers besluiten wij het goede voorbeeld te geven en uit solidariteit met de Surinamers, af te zien van de verhoging en per direct over te gaan tot ontkoppeling van onze schadeloosstelling aan die van de ambtenaren. Voorts, dat ook de regeringsleden geen verhoging krijgen, en dat per direct geldt dat DNA-leden maar één (inclusief het DNA-lidmaatschap) door de overheid betaalde baan en of functie mogen hebben. Uitgezonderd zijn artsen, leerkrachten en verpleegsters. En gaan over tot de orde van de dag.

Zo makkelijk kan dat. We hebben geen behoefte aan praatjes en kronkelredeneringen. Immers, wat voor Kensenhuis geldt, geldt ook voor de overige vijftig leden. Zeg ons wie je bent, zodat wij weten op wie we in 2020 zeker niet moeten stemmen! 

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina