Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Pater familias

COLUMN: Pater familias

07/09/2018 14:00 - PS

Philomena Bijlhout

Philomena Bijlhout  

“Relaaaaaxxxx en welterusten voor straks.” Dit zou bishop Steve Meye van Gods Bazuin Ministries International hebben geappt naar een jonge vrouw die hij heeft ontmaagd en met wie hij ongewenst naar bed is geweest. Ze heeft zijn appberichten bewaard. Onze eigen soap is geboren, in navolging van de vele schandalen over misbruik in de rooms-katholieke kerk waar paus Franciscus nu zijn handen aan vol heeft.

Nedergedaald ter helle maar helaas toch niet opgestegen ten hemel is volgens bishop Meye het bewijs dat hij de jonge vrouw in april 2017 niet heeft kunnen penetreren. "Hij was gewoon niet stijf genoeg", staat er in zijn appbericht. Menen het vleesgeworden bloed te moeten zijn en achteraf zeggen dat je niet deel hebt genomen aan de onbevlekte ontvangenis, is op z'n zachtst gezegd verwerpelijk. En hoe zal president Bouterse dit verkopen aan de achterban? Bishop Meye is zijn betaalde geestelijke adviseur.

Ik zou liegen als ik ontken niet gecharmeerd te zijn van de overgave van de president op het podium als hij God looft, prijst en zingt 'Gado na wan bun Gado'. Dat heeft adviseur Meye goed gedaan want op dat moment wil ik, net als de moeder van het bovengenoemde slachtoffer, op een christelijke manier naar hem kijken en vergeven. Een kans geven om goed te maken wat fout was en nog steeds fout is. De moorden op 8 december 1982. Geen daadkracht tonen om corruptie aan te pakken. Ons onveilige gevoel voor rovers en dieven weg te nemen. Vervuiling van het milieu, de massale uitvoer van het rondhout en de medische zorg, die niet meer is wat het ooit was, weer tot de beste te maken in de regio.

En wanneer de president terugkeert uit Cuba en zegt dat de salarisverhoging voor de ministers niet doorgaat, dan handelt hij in de geest van een leider die richting geeft. Zoals de pater familias uit de Romeinse kerk dat deed. Autoritair en disciplinair. Hij stelt een voorbeeld welke mentaliteit voorop dient te staan als we dit land uit de algehele malaise willen halen. Van de pater familias wordt ook verwacht dat hij rechtspreekt bij disciplinaire overtredingen omdat het ook zijn verantwoordelijkheid is.

Hoe zal de president nu het dossier-Meye oppakken? Ontslag, op non-actief zetten met behoud van salaris of vergeven en verder zingen 'Gado na wan bun Gado'? Als blijkt dat Meye zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenste seksuele intimiteiten kan het nooit meer 'One Love' op het podium zijn. Seksueel misbruik is een misdaad en geen zonde waar je even vergeving voor vraagt. Dit niet afwijzen is beledigend voor de Surinaamse vrouw en tekenend voor het moreel verval dat om ons heen steeds meer toeneemt.

Huichelaars van de hoogste orde zijn de geestelijke leiders uit de gemeente van Gods Bazuin Ministries International, die weigerden om te bemiddelen en bespreekbaar te maken wat door de moeder en het slachtoffer als ongewenst en misbruik is gekwalificeerd. Bewondering voor de moeder die na veel omwegen uiteindelijk besloot de media op te zoeken ondanks de gevoeligheid van de kwestie en de vele meningen over haar en haar dochter. Want ook al zou deze jonge vrouw wayawaya zijn, geestelijk een beperking hebben of niet, van een geestelijk leider mag worden verwacht dat hij weet dat door zijn werk, hij te maken krijgt met mannen en vrouwen die emotioneel en lichamelijk kwetsbaar zijn.

Paus Franciscus, leider van de rooms-katholieke kerk, gaat diep door het stof en haalt hard uit naar de doofpotcultuur in zijn kerk. Waar kiest de president voor als blijkt dat de beschuldigingen aan het adres van bishop Meye waar zijn: tegen seksueel geweld en intimidatie van vrouwen of voor geestelijke vervuiling en onreinheid?

bijlhoutdwt@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina