Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Nyan patu

COMMENTAAR: Nyan patu

29/08/2018 12:00

COMMENTAAR: Nyan patu

 

HET MINISTERIE VAN Openbare Werken, Transport en Communicatie stelt paal en perk aan het handelen in lijnbusvergunningen. Deze illegale handel die per vergunning rond de SRD 100.000 oplevert kon door nalatigheid of uit politiek gewin van opeenvolgende ministers ongestoord doorgaan. Minister Patrick Pengel wil dit echter niet langer gedogen. Wie zich bezondigt aan verhandeling van de lijnbusvergunning wacht voortaan strenge maatregelen.

Ambtenaren moeten geweten hebben van de illegale handel, maar het is niet bekend of zij aan de bel hebben getrokken bij hun hoogste baas, de minister. Het zal ons echter niet verbazen als zij willens en wetens gezwegen hebben om wat voor reden dan ook. Gedoogbeleid kan worden uitgelegd als een onverschillige houding en werkt ook corruptie in de hand. Fraude, ook een vorm van corruptie, is geen uitvinding van Suriname, maar het systeem wordt zo lang mogelijk in stand gehouden en mensen die niet eraan meedoen worden meestal voor een watje aangezien.

Minister Pengel moet stevig met beide benen op de grond staan om aangekondigde sancties door te voeren; hij moet beseffen dat kwaadwilligen zullen proberen, de poten onder zijn ministersstoel weg te zagen. De Surinaamse corruptiecultuur kennende moet het ons niet verbazen als hij wordt teruggefloten, maar hij heeft zich eerder laten kennen als een minister die zijn mannetje kan staan en tegengas kan geven. Gevallen van onmacht of onwil van collega's om grondspeculatie met wortel en tak uit te roeien of om op te treden tegen de kwikvervuiling bij de goudwinning zijn overbekend.

Van het principe van pappen en nathouden moet afstand worden gedaan. Het is niet voldoende vergunningen in te trekken bij bewuste overtreding, maar degenen die zich schuldig maken moeten ook strafrechtelijk vervolgd worden. Desnoods moet het op oneerlijke wijze verkregen geld in beslag genomen worden. Ambtenaren die kennis dragen van de verhandeling en hun ogen daarvoor sluiten of mogelijk gunsten aannemen, moeten eveneens op de pijnbank gelegd worden.

Een belangrijke missie van minister Pengel is een tweesporig beleid. Aan de ene kant moet hij snel ordening brengen in het openbaar vervoer, ontspoorde lijnbushouders ontmaskeren en voor passagiers het rijden van een lijnbus aangenaam maken. Eerder is in een redactioneel artikel al erop gewezen dat veel bussen niet zijn toegerust met voorzieningen voor passagiers op middelbare en oudere leeftijd of mensen met een beperking. Aan de andere kant moeten ook de passagiers in het algemeen kunnen rekenen op waardig transport en moeten niet geconfronteerd worden met kapotte stoelen of verrotte vloer.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina