Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Inschrijvingsbijdrage

COMMENTAAR: Inschrijvingsbijdrage

10/08/2018 12:00

COMMENTAAR: Inschrijvingsbijdrage

 

OUDERS EN VERZORGERS met kinderen op scholen voor bijzonder onderwijs hopen elk jaar dat zij niet geconfronteerd worden met verhoging van de ouderbijdrage. De Federatie van instellingen voor bijzonder onderwijs (Fibos) blijft vasthouden aan de ouderbijdrage omdat de overheid de subsidie om de scholen draaiende te houden niet op tijd overmaakt. Het komend schooljaar ligt de bijdrage tussen de SRD 250 en SRD 300, afhankelijk van het schooltype.

Het niet ontvangen van subsidie slaat een groot gat in het reeds kwakkelende budget van de schoolbesturen. Er is voor achterstallig onderhoud en aanschaf van nieuw meubilair geen geld. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de van Fibos gevraagde verantwoording gekregen, maar ze zwijgt vervolgens als het graf. Ze heeft in een televisieprogramma laten doorschemeren dat degenen die kennis overgedragen krijgen leerlingen dus - een tegenprestatie moeten leveren. De bewindsvrouw heeft echter geen alternatieven gegeven hoe de meeste burgers, door de verslechterde sociaaleconomische situatie, de eindjes aan elkaar moeten knopen om al de lastenverzwarende kosten, waaronder het schoolgeld, te dragen.

Het is geen kunst de vaak drastische verhogingen door te voeren met de bedoeling dat burgers maar moeten zien hoe ze die zullen betalen. Aan het begin van de regeertermijn nu alweer acht jaar geleden, is met het volk een sociaal contract gesloten maar in plaats van dat uit te voeren lijkt de regering te hebben gekozen voor het uitmelken van de bevolking. Herhaaldelijk hebben president en andere beleidsmakers betoogd dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, maar uit eigen of politiek gewin komt hier niets van. De situatie waarin Suriname verkeert vraagt om een vangnet om mensen die niet uitkomen met hun krappe middelen te ondersteunen.

Bij invoering van een objectief sociaal vangnet moet worden vastgesteld wie daadwerkelijk in aanmerking komt voor compenserende maatregelen, alvorens in te hakken op burgers die aan de onderkant van de maatschappelijke ladder staan. Sociale rechtvaardigheid, redelijkheid en billijkheid zouden eens kunnen aantonen dat subject subsidie gegeven wordt aan degenen die de verhoogde kosten op welk gebied dan ook niet kunnen betalen. Aan de overheid de taak lastenverminderende maatregelen te nemen ter verbetering van de kwaliteit van het leven van de armen. Er moet op toegezien worden dat wat in de periode van de beruchte on- en minvermogende (dokters) kaarten gebeurde zich niet herhaalt en dat wat voor de armen bedoeld is niet door de 'rijken' wordt afgesnoept.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina