Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Koehandel?

COLUMN: Koehandel?

08/08/2018 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Koehandel?

Ivan Cairo  

Zo af en toe slaagt de president erin me te verrassen. Positief wel te verstaan. Enkele weken geleden suggereerde ik nog dat de regering zich liever niet ging bemoeien met de perikelen over de opvolging van de overleden granman Belfon Aboikoni. Mijn overtuiging is dat de stam der Saramaccaners zelf met een oplossing zou moeten komen door met elkaar te praten, hoe lang deze gesprekken ook zouden mogen duren. Indien nodig zou deze dialoog door de overheid/regering gefaciliteerd en ondersteund kunnen worden, waar nodig. Evenwel zou het besluit wie de stam zou moeten leiden aan de groep overgelaten moeten worden. Niet opgelegd.

Toen ik kort voor het weekeinde hoorde dat president Bouterse met alle drie voorgedragen kandidaat-granmans, hoofdkapiteins en basya's van de stam zou praten was ik verrast. Ik ging er gemakshalve vanuit dat dit een aanzet was tot een brede dialoog zodat de mensen zelf konden komen tot een consensusbesluit. Vooral toen ik begreep dat ook de granman van andere in stamverband levende groepen geconsulteerd zouden worden om hun inzichten te vernemen. Ik verwachtte dus dat er voorstellen zouden worden voorgelegd aan de drie kandidaat-granmans en hun respectieve groepen. Suggesties die zouden worden meegenomen naar het achterland om daar met betrokkenheid van de totale Saramaccaanse gemeenschap tot een consensusbesluit te komen. Helaas. Ik kwam bedrogen uit.

Het werd inderdaad een marathon-consultatieronde die vier dagen in beslag nam, maar een eenmansbeslissing produceerde. Een besluit dat misschien niet tot escalatie zal leiden, maar hetgeen de president beoogde - eenheid - is gelet op de uitspraken uit verschillende kampen niet bereikt. De twee andere groepen hebben zich dus niet bij het uiteindelijk besluit neergelegd zoals het staatshoofd op de persconferentie maandag heeft gezegd. Waar het initiatief van Bouterse in een eerste oogopslag prijzenswaardig lijkt, deed hij er overigens zelf afbreuk aan.

Hij gaf aan hoeveel respect hij heeft voor de binnenlandse gezagsdragers door hun eerst officieel op de hoogte te stellen van zijn besluit voordat ze dat uit de media zouden vernemen. Niet lang daarna devalueerde hun hoogste traditioneel bestuurlijke functie tot een prijsje. Hoe kun je praten over "de groepen die niet in de prijzen zijn gevallen", alsof het om een vrolijke schiettent ging op een ordinaire kermis en de mensen kansloos naast het doel hebben geschoten. Vooral wanneer daar achteraan volgt dat zij die geen prijsje hebben gewonnen alsnog een troostprijs krijgen in de vorm van een of andere nog nader te duiden compensatie. De president zou zich in de toekomst bij soortgelijke zwaarwichtige zaken genuanceerder kunnen uitdrukken. Zo voorkomt hij dat afbreuk wordt gedaan aan bereikte resultaten, omdat deze of gene partij of groep zich stoort aan opmerkingen van het staatshoofd. 

Het staatshoofd vindt dat in het belang van de stam orde en rust moet terugkeren en veiligheid moet worden gegarandeerd in het woongebied, maar dat rechtvaardigt volgens mij niet dat een instituut als de president de knoop moest doorhakken. Het voorstel uit de groepen zelf om in het Saamakagebied een verkiezing te houden wie van de drie de rechtmatige granman is, lijkt sympathieker dan die door de regering te laten aanwijzen. Ik twijfel absoluut niet aan de intenties van de president om een einde te brengen aan de stamruzie. Echter, door Albert Aboikoni vrijdag te beëdigen als granman wordt het probleem geïnstitutionaliseerd en wordt de regering onderdeel van het conflict.

De regering had nooit onderdeel moeten worden van de stamruzie. De president al helemaal niet. Wanneer nu al signalen worden uitgezonden dat de twee andere granman hun positie niet zullen opgeven en de hoogste traditionele leider zullen zijn voor een bepaald deel van de stam betekent dat impliciet ernstig gezichtsverlies voor president Bouterse. Want zijn keus, zijn beslissing wordt niet erkend. De voorzitter van de NDP had de president van de Republiek van Suriname kunnen en moeten beschermen tegen dit debacle. Of was er toch gewoon sprake van koehandel? 

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina