Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Slachtoffers van beleid

COMMENTAAR: Slachtoffers van beleid

24/07/2018 12:00

COMMENTAAR: Slachtoffers van beleid

 

POLITIEAGENTEN ZIJN boos. De zonen van Hermandad beklagen zich bij de bond dat ze ruim een jaar geleden een herwaarderingspakket met eisen hebben ingediend bij de regering en er nog niet daarover is gesproken. Ze schrijven een vrij laag loon te hebben, waardoor ze moeten bijklussen wat hen en hun gezinsleven niet ten goede komt.

Het sneeuwbaleffect waarvoor gewaarschuwd is toen de regering ertoe overging de universiteitsdocenten een salarisverhoging van 92 procent te geven, dient zich mogelijk nu al aan. Immers, als de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad aangeeft dat er voldoende geld is voor die verhoging, dan zal het er zeker ook wel zijn voor degenen die moeten zorgen voor het handhaven van orde en veiligheid in de samenleving.

Hoewel het noodzaak is dat agenten een beter loon ontvangen, is dringend transparantie vereist van de regering over welke verhogingen wanneer en aan welke groepen toebedeeld zullen worden. De regering heeft een begroting ingediend waarvan het tekort volgens ingewijden rond de SRD 5 miljard ligt - en dus al veel groter is dan was geprojecteerd. Verder is uit verschillende bankverslagen gebleken dat de regering agressief en zelfs boven het toegestane plafond heeft geleend op de lokale markt om haar tekorten te financieren.

Politieagenten moeten echter wel gemotiveerd blijven om hun kerntaken te blijven uitvoeren. Veel te vaak zijn deze ambtenaren slachtoffer van veranderde beleidsinzichten. Zo was het onder ex-minister Jennifer Van Dijk-Silos niet meer mogelijk om overuren te maken die niet verdedigd konden worden, terwijl dit beleid jaren werd gedoogd en het tegen beter weten in werd beschouwd als horende bij het inkomen. Daarna kwam er een rooster waarbij, indien het werd gehandhaafd, agenten hun huis maar zelden zouden zien. En nu verdienen ze zo weinig dat ze in de schaarse vrije uren toch nog moeten bijklussen om het hoofd boven water te houden.

Van de huidige minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw, die sinds april de scepter zwaait op het ministerie dat lange tijd eigen minister ontbeerde, wordt dus verwacht dat hij in de sprint naar de verkiezingen in 2020 een zekere structuur aanbrengt waarbij politieagenten een gezonde balans tussen werk en huis mogen ervaren en waarbij zij een loon naar werken en draagkracht van de Staat ontvangen. Binnenkort moet duidelijk zijn wat die draagkracht precies is, want hoe kaal is de kip precies van wie alle groepen veren willen plukken?

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina