Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Contingent rights verkeerd uitgelegd’

‘Contingent rights verkeerd uitgelegd door regeringsleiders’

11/07/2018 07:17 - Van onze redactie

‘Contingent rights verkeerd uitgelegd door regeringsleiders’

 

PARAMARIBO - Besluiten die in Caricom-verband worden genomen, worden soms verkeerd uitgelegd door de regeringsleiders. Ook na de top van vorige week in Montego Bay, Jamaica, was dat het geval, constateert Caricom- en CSME-deskundige Steven MacAndrew. Hij is van mening dat regeringsleiders het Protocol on Contingent Rights verkeerd hebben uitgelegd de afgelopen dagen. Dit heeft ertoe geleid, dat er nu vele misvattingen de ronde doen.

"Het probleem is dat men de regeringsleiders alles laat uitleggen, terwijl een technische persoon dat beter zou kunnen doen", merkt hij op. Suriname is een van de zeven landen die het protocol in Jamaica hebben getekend. MacAndrew benadrukt dat sinds de introductie van vrij verkeer van personen, de partner en kinderen van personen die zich vrijelijk in een ander Caricom-land mogen vestigen, zich ook vrijelijk in het gastland mochten vestigen. Lidlanden hebben altijd gesteld, dat zij geen gezinnen willen opbreken.

"Bij Contingent Rights gaat het voornamelijk om sociale rechten, zoals het recht van de partner om te werken zonder een werkvergunning, indien hij/zij niet behoort tot één van de categorieën, die reeds recht hebben op vrij verkeer of het recht tot toegang tot primair en secundair onderwijs voor de kinderen en wel op non-discriminatoire basis", zegt de deskundige. Dit houdt volgens hem in, dat dezelfde voorwaarden moeten gelden, die van toepassing zijn op burgers van het gastland.

De Caricom- en CSME-deskundige benadrukt dat na de uitspraak van het Caribisch Gerechtshof (CCJ) enkele jaren geleden in de zaak 'Myrie vs Barbados', er in principe niet echt meer een noodzaak was voor een protocol. De CCJ had aangegeven, dat besluiten van Caricom-organen die gericht zijn op de uitvoering van het Caricom-verdrag of het realiseren van de doelen van Caricom direct bindend zijn in de lidlanden. "In 2009 haddden de regeringsleiders in Guyana reeds besloten om deze rechten toe te kennen, dus vanaf dat tijdstip waren ze bindend. Lidlanden, die deze rechten niet toekenden of toekennen handelden of handelen dus in strijd met gemeenschapsrecht."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina