Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Kindgericht besluiten

COMMENTAAR: Kindgericht besluiten

07/07/2018 12:00

COMMENTAAR: Kindgericht besluiten

 

PARAMARIBO - HET KINDERFONDS VAN de Verenigde Naties (Unicef) heeft in een tweedaagse workshop de deelnemers handvaten gegeven over hoe de sociale norm van geweld tegen kinderen kan worden veranderd. Ze stelt dat het geweld tegen kinderen een zorgwekkende trend vertoont. Zo is gebleken dat 81 procent van de Surinaamse kinderen tussen twee en veertien jaar te maken heeft met geweld thuis en op school. Een groot deel van hen houdt daar letsel aan over.

Suriname kent een geschiedenis van geweld waar slavernij en immigratie voor gezorgd hebben. Ook heeft een groot aantal kinderen te lijden onder seksueel misbruik. Terecht spreekt Unicef van een zorgwekkende situatie. Er wordt wel wetgeving tegen kindermishandeling en kindermisbruik gemaakt, maar wetten zijn dode letters als de maatschappelijke realiteit daar tegenin gaat, stelt Unicef. Hoewel de meeste ouders en verzorgers hun kind niet bewust zullen verwonden, geloven ze wel dat een pakslaag op zijn tijd hoort bij de opvoeding.

Als het collectief zoiets gelooft, moeten voorlichting en informatie proberen te ontkrachten dat onze bevolking een bepaalde sociale bagage met zich meedraagt. Praten met kinderen vinden ouders vaak nutteloos. Daarom zijn de workshops van Unicef zeer belangrijk. Ze stelt namelijk dat er kindgericht gekeken moet worden hoe beleidsvraagstukken die het kind raken moeten worden opgelost. Kinderen moeten betrokken worden bij besluitvorming die hun raakt.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft in november 2017 een Kinderbeschermingsnetwerk opgezet. Daarbij zijn verschillende ministeries betrokken die te doen hebben met beleidsaangelegenheden het kind rakende. Dit netwerk zou zich zo kindgericht mogelijk inzetten voor het belang van deze groep. Het is wel betreurenswaardig dat hoewel het netwerk in november vorig jaar is ingesteld, het zich nog steeds in de opstartfase bevindt. Sterker nog, het netwerk zal waarschijnlijk pas in november van dit jaar een presentatie geven over wat het bereikt heeft. Dat is door het hoge aantal gevallen van misbruik veel te laat.

Het is begrijpelijk dat de overheid een deel van haar taken niet meer wil delegeren, omdat daar vaak een financieel plaatje aan gekoppeld is, en daarvoor is er geen geld. Toch is het belangrijk om te kijken of dat in het belang van het welzijn van de jeugd, onze toekomst, niet een beter alternatief zou zijn. De logheid waarmee ambtelijke besluitvorming tot stand komt moet omzeild worden. Een particuliere organisatie zou dit beleidspunt mogelijk slagvaardiger kunnen inrichten en ook sneller resultaten kunnen boeken in belang van het kind.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina