Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Bewustwording belangrijk voor kindgerichte aanpak’

‘Bewustwording belangrijk voor kindgerichte aanpak’

06/07/2018 15:21 - Merredith Bruce

‘Bewustwording belangrijk voor kindgerichte aanpak’

Foto: dWT  

PARAMARIBO - Het komt nog te vaak voor dat kinderen niet worden betrokken bij zaken die hen aangaan. Dat is ook het geval wanneer het gaat om beleid gericht op de bescherming van kinderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft met ondersteuning van het kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) donderdag een workshop gehouden in de bankethal van hotel Torarica, met het doel hierin verbetering te brengen. Die wordt vandaag afgesloten.

"We maken telkens de fout door te denken de situatie goed te kennen en projecten te schrijven ten behoeve van de doelgroep (kinderen), maar waar komen de kinderen zelf aan de orde in het geheel?", stelt Angela Salmo, waarnemend directeur op het ministerie retorisch. De deelnemers aan de workshop zijn maatschappelijke organisaties, ngo's en vertegenwoordigers van ministeries. De bijeenkomst was bedoeld om hun capaciteiten te versterken voor een meer kindgerichte aanpak waarbij het kind centraal staat.

Paolo Marchi, plaatsvervangend vertegenwoordiger van Unicef in Guyana en Suriname, stelt in gesprek met de krant dat wetgeving en beleid alleen niet voldoende zijn om optimaal invulling te geven aan rechten van kinderen. Hij zegt dat veel ook te maken heeft met sociale gedragingen. "Als iedereen denkt dat het goed is om een kind met een pakslaag terecht te wijzen, zal wetgeving daarin geen verandering brengen." Voorlichting en bewustwording is volgens hem van groot belang. "Daarmee kunnen we een strategie ontwikkelen om de ingeburgerde gedragingen die nadelig zijn voor het kind om te zetten in positieve gedragingen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen