Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Minimumuurloon

COMMENTAAR: Minimumuurloon

29/06/2018 12:00

COMMENTAAR: Minimumuurloon

 

PARAMARIBO - MINISTER SOEWARTO MOESTADJA van Arbeid heeft aangekondigd dat per 1 juli het minimumuurloon voor bepaalde beroepsgroepen wordt verhoogd met 37 procent. Hij spreekt van een spoedmaatregel om de koopkracht te herstellen van werknemers in de lagere loonschijven. De bewindsman benadrukt dat het besluit is genomen in overleg met de sociale partners en op aandringen van de vakbeweging. Verder deelt hij mee dat het besluit is genomen, vooruitlopend op de integrale herziening van de wet op het minimumuurloon en het vaststellingsmechanisme.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) reageerde onaangenaam verrast op het besluit en de voorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie, Armand Zunder, plaatste een kanttekening bij de vaststelling van het nieuwe nettoloon. Elke verhoging juicht hij toe, maar hij vraagt zich af of het bedrijfsleven dit kan dragen. Nu het bedrijfsleven zegt verrast te zijn met het besluit van de regering en zich daarover zal beraden, is dat een signaal dat de VSB niets weet over het uitvoeringsbesluit. Hieruit wordt afgeleid dat de regering waarschijnlijk niet heeft teruggekoppeld met de bedrijfslevenorganisatie. Hoe kan de minister dan stellen dat het besluit is genomen in overleg met de sociale partners?

Aan de vaststelling van een minimumloon moet een gedegen onderzoek voorafgaan. De vraag is welke ijkpunten in het onderhavige geval hebben gegolden. In een document van het ministerie van Arbeid van 2016 dat te maken heeft met het vaststellen van de begroting, staat dat het ministerie de noodzaak inziet van een onderzoekseenheid. Zo'n orgaan zou in staat moeten zijn een aantal arbeidsvraagstukken bespreekbaar te maken, zoals de oplopende inflatie, werkloosheid en toenemende armoede. Het document pleit voor dataverzameling om klaarheid te brengen in de arbeidssituatie in het land en voor het aantrekken van onderzoekers. De gegevens moeten worden verzameld, bewerkt en verwerkt. Is voldaan aan genoemde uitgangspunten of is de vaststelling nattevingerwerk?

Zowel werknemers als werkgevers zijn ernstig getroffen door de inflatie en hun vertegenwoordigende organen hebben een gevoel van twijfel opgeroepen over de oprechte bedoeling van de aanpassing van het minimumuurloon. Wil dat zeggen dat de aanpassing door de kelen van de sociale partners is gedrukt? Kan het ministerie aantonen dat de verhoging steun vindt bij een breedgedragen wetenschappelijk onderzoek waarvoor Arbeid zelf de noodzaak heeft aangegeven? De kwestie ligt gevoelig. Voorkomen moet worden dat het besluit een averechtse uitwerking heeft en dat het leidt tot sluiting van bedrijven en verlies aan arbeidsplaatsen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina