Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Toekomst IOL

COMMENTAAR: Toekomst IOL

22/06/2018 12:00

COMMENTAAR: Toekomst IOL

 

PARAMARIBO - DE SAMENLEVING WORDT al een aantal jaren geconfronteerd met de aankondiging van vernieuwingen bij het onderwijs, vanaf de basis tot de universiteit. Maar ze worden niet uitgevoerd. Congressen en workshops hebben veelal werkbare oplossingen ook niet blootgelegd en waar dat wel is gebeurd verdwenen ze in een bureaulade. Aan het einde van elk schooljaar zijn de examenresultaten slecht. Schoolleiders en hoge functionarissen binnen het onderwijs speculeren over de oorzaken. Diverse pogingen ten spijt blijven beloofde oplossingen aan ouders en verzorgers uit.

Frequente ministerwisselingen bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, waarbij niet altijd een deskundige op de stoel werd geplaatst, lijken de situatie te verergeren. Daarnaast ontbreekt het aan een korte, middellange en lange termijn visie. Het onderwijspeil is kwalitatief niet verbeterd. Aan de lopende band is geëxperimenteerd, maar verder dan ad hoc besluiten is men niet gekomen. Robert Peneux kreeg aanvankelijk als minister het voordeel van de twijfel, maar stootte zich vanwege zwakke contactuele eigenschappen. Zijn opvolger, Lilian Ferrier maakte naar de leerkrachten toe een valse start met uitspraken, maar in een fundamentele zaak als de transformatie van het IOL houdt zij zich stil.

Ze verlaat zich vermoedelijk op de visie van haar voorganger Peneux. Incorporatie van de Opleiding van Leraren (IOL) bij de Anton de Kom Universiteit is een transformatie die breed gedragen moet worden. De vraag is of het herwaarderingsbesluit van oktober 2017 voldoende draagvlak geeft voor deze transformatie.

De toenmalige minister Peneux zag de stap als verdere professionele educatie van leerkrachten, terwijl deskundigen zich afvragen of er universitair geschoolden nodig zijn voor basis onderwijs. Verwezen wordt naar een ontwikkelde structuur die verdere studie mogelijk maakt. Uit niets blijkt dat de nieuwe weg van het IOL naar universiteit goed is voorbereid. Opmerkelijk is overigens dat drie maanden voor het nieuwe school-/universiteitsjaar nog niet duidelijk is wat de status van het nu nog IOL binnen de universiteit zal zijn.

Het lijkt niet verantwoord hals over kop het besluit te nemen om belangstellenden de mogelijkheid te ontnemen zich het komende schooljaar als nieuwkomer in te schrijven bij de lerarenopleiding. Teveel vragen staan nog open over deze kwestie. Dat schept onzekerheid. Minister Ferrier doet er goed aan zich niet in een avontuur te storten maar het hoofd te breken over fundamentele vraagstukken. Onderzoek naar oorzaken van vroege schoolverlaters, slechte examenresultaten, het zittenblijven en hoe het totale onderwijs af te stemmen op de arbeidsmarkt, geniet hogere prioriteit.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen