Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Loser and winners

COLUMN: Loser and winners

13/06/2018 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Loser and winners

Ivan Cairo  

Het leiding geven aan een ziekenhuis of het uitoefenen van beroep van winkelier is totaal wat anders dan het ministerschap en meespelen in de politieke arena. Zeker wanneer verantwoording moet worden afgelegd in De Nationale Assemblee. Dat is gisteren gebleken. “In ons enthousiasme heeft de regering gezegd twee weken. We zijn iets verder dan twee weken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een ambtelijke omissie waarbij het project even is stopgezet en de hoop is dat wij heel gauw de draad weer oppakken en het project wordt voortgezet.” Dat is het antwoord dat minister Elias van Volksgezondheid gisteren met betrekking tot vragen over het door de Islamitische Ontwikkelingsbank stopgezette AMC-project gaf aan het parlement. Stellen dat alle aanwezigen in DNA flabbergasted waren is een understatement.

Met dergelijke stompzinnige antwoorden als van Elias krijg je ook de doorgaans onverstoorbare voorzitter van het parlement op de kast. Voorzitter Simons wist niet wat haar overkwam. Terecht merkte ze op dat Elias geen gat in haar rok moest zien. Wanneer het parlement bijna een hele dag heeft vergaderd over dit vraagstuk en tientallen vragen zijn gesteld door de 'geachte leden' wordt van een minister meer verwacht dan wat hersenloos gebrabbel. Zeker wanneer je meer dan twee weken de gelegenheid hebt gehad om je voor te bereiden. "Minister, regering…hiervoor had de regering geen twee weken nodig. Als het parlement u informatie vraagt, dan dient u die informatie te geven. Punt!…Op dit moment gaat het parlement geen genoegen nemen met dat antwoord", zei Simons en sloeg daarna geïrriteerd met de hamer op tafel.

"We gaan geen enkele persoon toestaan een loopje te nemen met het parlement", gooide ze er achteraan. Ministers hebben dat vaker met het college gedaan, wat Simons oogluikend toeliet, maar deze keer legde Elias het met zijn optreden er te dik bovenop. Simons kon dit niet over haar kant laten gaan en liet haar gezag onmiddellijk gelden. Want had ze dit zo gelaten kon het parlement inpakken. Dat ook minister Moes Babbelkous perplex was met het speedantwoord van zijn collega is begrijpelijk. Moes kennende, zou die een antwoord hebben gegeven zo dik als de bijbel. Moes vluchtte in een schorsing om zijn collega duidelijk te maken voortaan wat meer babbelwater te drinken voordat hij naar DNA kwam. Met stip mag wat mij betreft minister Elias de politieke loser van de week genoemd worden.

Waar Elias gisteren is afgegaan als een gieter ging het aan de andere kant van de wereld, in Singapore, er totaal anders toe. Daar kwamen de leiders van de gezworen politieke vijanden, Amerika en Noord-Korea, bijéén in een historische ontmoeting. Na veel over en weer gescheld in de media en het bijna afblazen van de top hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar voor het eerst ontmoet. "We kijken terug op een fantastische 24 uur, en eigenlijk een fantastische drie maanden', zo opende Donald Trump de persconferentie. We hebben samen intensieve uren doorgemaakt. Ik sta hier voor jullie met een boodschap van hoop en vrede", zei Trump tijdens de persconferentie. Hij voegde eraan toe: "Iedereen kan oorlog maken, enkel de dapperen kunnen ook vrede sluiten".

Ofschoon er nog geen concrete resultaten gemeld kunnen worden had deze ontmoeting voor mij een belangrijke symbolische waarde. Waarschijnlijk ook voor anderen in de wereld. De twee leiders hebben getoond dat ogenschijnlijk onoverkomelijke problemen opgelost kunnen worden en samenwerking mogelijk is als partijen daartoe bereid zijn en hun persoonlijke animositeit wegcijferen. Of de ontmoeting in Sentosa vruchten zal afwerpen zal de toekomst uitwijzen. Maar voor mij zijn Trump en Kim de winners van deze week. Misschien dat politiek Suriname een voorbeeld kan nemen aan deze twee controversiële leiders.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen