Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Inbeslagname Surinaams geld vloekwaardig

INGEZONDEN: Inbeslagname Surinaams geld vloekwaardig

10/06/2018 21:05

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Het is absoluut schandalig dat Surinaams geld dat nodig is om de Surinaamse economie op gang te houden zo lang wordt vastgehouden door het Nederlands Openbaar Ministerie. De top van het Nederlandse OM is al langere tijd evenzo onderwerp van gesprek vanwege bijvoorbeeld onaanvaardbare relaties zoals die zijn gekopt in het Nederlandse dagblad NRC van 15 mei 2018. Nederland speelt al langere tijd het braafste jongetje van de klas met een opgeheven wijsvinger!. Dit geldt evenzo voor de belastingontwijking die in het hiervoor genoemde dagblad door hoogleraar Rudolf de Vries aan de kaak werd gesteld op 28 maart 2018.

Zoals bekend heeft de Nederlandse douane in mei 2018 op ongeveer negentien miljoen euro uit Suriname beslag gelegd. Tot dusver is onze Hoogste College van Staat, de DNA, door de Surinaamse regering niet officieel op de hoogste gesteld van de confiscatie. Dat is zeer opmerkelijk, omdat zelfs al zou er sprake zijn van een vermoedelijke misdrijf dan moet er toch duidelijkheid zijn. Immers een regeringsdelegatie is reeds in Nederland geweest om de in beslagname vrij te pleiten. Suriname is een rechtsstaat dus Nederland kan niet zomaar ons geld vasthouden door een "stelletje" (douane alsmede OM) dat zelf niet het goede voorbeeld geeft.

Al jarenlang werken leidinggevenden bij de douane in de Rotterdamse haven mee aan het toelaten van grote hoeveelheden illegale drugs. Diverse douaneambtenaren hebben al jarenlange gevangenisstraffen gekregen! Dit is nu dagelijks nieuws in de Nederlandse media. De grootste misdadigers in de geschiedenis van de mensheid zijn de Nederlanders zelf geweest onder andere als koloniale heersers! Dat wordt steeds verzwegen alsmede onder het tapijt geveegd: "In de Nederlandse geschiedenisboeken wordt bijna niks gemeld van barbaarse handelingen in de koloniën. En nu met de wijsvinger zwaaien? Hoe komt dat bij u over?"

 In het kader van reciprociteit dient Suriname passende maatregelen te treffen. Dat vragen wij telkens maar er gebeurt niks daarom worden de Nederlanders steeds brutaler. Hoe lang worden diverse landen niet oneigenlijk in het kader van de honderd procent-controle vernederd, terwijl de douane zelf fraudeert: "Is dit geen ergerlijke situatie?" Al jarenlang dalen de aanhoudingen op onder andere Schiphol, tegelijkertijd zijn er veel modernere technieken beschikbaar om personen te controleren op drugs. Toch gaat Nederland stug door om reizigers op de ouderwetse alsmede achterhaalde manier te controleren. Erger is dat onder andere Suriname deze flauwekul die onder de regering-Venetiaan is ingevoerd alsmede geaccordeerd nog steeds accepteert. Hoe trots zijn wij als volk eigenlijk? Het is nou genoeg geweest!

Vanuit Suriname moet er een protestnota worden gezonden aan het Nederlandse OM met afschrift aan de Nederlandse overheid aangaande de onterechte inbeslagname van negentien miljoen euro. Nog steeds is niet vernomen waarom dit geld eigenlijk wordt vastgehouden. Hoe lang gaat het onderzoek van het OM duren? Nederland heeft genoeg weggedragen uit Suriname. De juridische gronden voor het confisqueren moeten onmiddellijk duidelijk worden gemaakt door de vervolging zodat een onderbouwing voor nader onderzoek wordt gedragen. Jarenlang heeft Suriname op identieke wijze de ontvangen euro's vervoerd naar Nederland. Toen is er niets opgemerkt. En nu ineens dit! Wat denken ze daar aan de Noordzee wel?

Minister Hoefdraad moet ons niet meerin het ooitje nemen en met een transparante statement komen. Tegelijkertijd moeten advocaten aan het werk worden gezet om het geld terug te vorderen. Het is meer dan schandalig dat een rijk land als Nederland (uitbuiter) zo lang geld vasthoudt van onze monetaire autoriteit (De Centrale Bank van Suriname) zonder enige verantwoording. Zouden ze dat eveneens doen als dit geld afkomstig was van de Centrale Bank van de Verenigde Staten? Nederland schijnt een land te zijn dat naar boven likt en naar onderen trapt! Bijna alles wat de Verenigde Staten doet, wordt goedgekeurd en veel wat in Suriname gebeurt zonder nadere onderbouwing afgekeurd. Dat moet nu eens gaan ophouden van het braafste jongetje van de klas: Nederland! Suriname moet zijn tanden laten zien, omdat het net als Nederland een democratische samenleving is die aangesloten is bij de Verenigde Naties. Wij laten ons niet meer koloniaal behandelen als er in deze zaak werkelijk geen vuiltje aan de lucht is!.

Robby Roeplall

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina