Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Wet en Recht

COMMENTAAR: Wet en Recht

09/06/2018 12:00

COMMENTAAR: Wet en Recht

 

PARAMARIBO - DE MINISTER VAN Justitie en Politie heeft de waarnemend korpschef Antonio Chin uit zijn functie ontheven. Aanleiding daarvoor is dat hij niet of onvoldoende communiceerde waardoor de bewindsman belangrijke informatie via de pers of op de valreep moest vernemen. Enkele zaken die hem een doorn in het oog waren zijn dat Chin onder meer over bepaalde ontwikkelingen en acties die te maken hebben met het onderzoek naar de recente berovingen voor de kust in het ongewisse was gelaten

Het schoot de minister bijvoorbeeld in het verkeerde keelgat dat hij één dag vóór vertrek via WhatsApp door Chin op de hoogte werd gesteld dat een delegatie van het korps naar Guyana zou vertrekken. Chin wordt verder verweten dat Getrouw via de media heeft moeten vernemen dat er een rechtshulpverzoek aan Nederland is gedaan om de drugsverdachte Radj Oedit op te sporen en aan te houden. Ten eerste is het bijzonder dat de bewindsman en een van zijn topambtenaren - de korpschef - geen regulier werkoverleg hebben waarin dit soort zaken doorgesproken kunnen worden.

Ook als er gekeken wordt naar de zaken waarover de bewindsman naar eigen zeggen niet van op de hoogte is gesteld, mag de vraag gesteld worden of het wel gerechtvaardigd was om te grijpen naar het buiten functie stellen. Waarom niet gekozen voor andere maatregelen of het inbouwen van goede overlegmomenten? Het is trouwens de vraag of de ontheffing van Antonio Chin rechtsgeldig is. In het Politiehandvest staat namelijk dat de minister niet bevoegd is de korpschef te ontslaan. Slechts de president mag dat doen. Dat de wet is genegeerd doet ook vragen rijzen over de manier waarop de man de wacht is aangezegd.

Want, was de minister niet op de hoogte van deze wettelijke regeling die zijn bevoegdheden duidelijk begrenst of heeft hij de zegen van de president? Dat kan haast niet anders. Geruchten doen de ronde dat de minister liever Roberto Prade in de functie wilde hebben en met de genoemde aanleiding de spreekwoordelijke stok heeft gevonden om van Chin af te komen. Dat Getrouw ook hier weer geen rekening houdt met het Politiehandvest geeft te denken over de man zijn respect voor wet en recht. Een politieorganisatie is gestoeld op hiërarchie, wet en recht. Een minister van Justitie & Politie moet daarvoor respect hebben. Met minder mag de samenleving absoluut niet opgezadeld worden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina