Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Obligatielening

COMMENTAAR: Obligatielening

08/06/2018 12:00

COMMENTAAR: Obligatielening

 

DE LEIDING VAN Staatsolie wil het bedrijf meer financiële armslag geven met het oog op strategische uitvoering van beleidsvoornemens. Er zullen obligaties worden uitgegeven. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet op de internationale kapitaalmarkt in de hoop dat Suriname bekendheid krijgt bij investeerders. Dit zou de weg moeten vrijmaken voor nieuwe leningen. Herfinanciering levert een besparing op in rentekosten. Volgens berekeningen komen enkele miljoenen Amerikaanse dollars vrij om te investeren in projecten die de positie van het bedrijf steviger moeten maken.

Het is niet zo simpel voet aan de grond te krijgen op de internationale kapitaalmarkt. Een van de belangrijke voorwaarden is een gunstige beoordeling door ratingbureaus. Het mag duidelijk zijn dat het bedrag van ruim 1 miljard US dollars dat nodig is voor investeringen, niet kan worden opgebracht in Suriname. De oplossing ligt bij de internationale financiële markten. Aan de presentatie die handelde over de toekomstplannen en het beheersen en uitbouwen van de huidige situatie valt nauwelijks iets aan te merken. Grootste twijfel in de gebrainstormde succesformule over het beheersen van de huidige positie van het bedrijf, is de prognose over het vinden van olie.

Er wordt geen termijn genoemd of zelfs een indicatie daarover gegeven. Het optimisme van directeur Elias van Staatsolie, dat in de nabije toekomst grote aardolievondsten zullen worden gedaan, klinkt hoopvol, maar moet nog worden bewaarheid.Olievoorkomens voor de Surinaamse kust, enkel gebaseerd op de succesvolle vondsten in Guyana, zijn een slag in de lucht. Dat vermoeden wordt niet weggewuifd, maar lijkt ook geen reden om over te lopen van enthousiasme. Hoe lang wordt de verwachting van een belangrijke olievondst niet uitgesproken?

Toch mag er wel reden zijn vertrouwen te hebben in de voorgenomen investeringen in de hoop dat Suriname en het Surinaamse volk er beter van worden. Aangenomen wordt dat de bedrijfsleiding geen onnodige risico's neemt en goed kijkt naar mogelijke bedreigingen door wereldmachten die de mondiale economie naar hun hand zetten, ten nadele van arme landen.

De spelers op de oliemarkt zijn giganten en zijn deels verantwoordelijk voor de prijsvormining. Voorzichtigheid bij de beleidsuitvoering is daarom noodzakelijk. De handelsoorlog tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is zeker een reden tot bezorgdheid. Het typeert de sterke afhankelijkheid van Suriname op het wereldtoneel. Exponenten van het Surinaams bedrijfsleven hebben gewaarschuwd voor gevolgen voor de consument in Suriname, afhankelijk van uit welk land wordt geïmporteerd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina