Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Dansen op lijkkist

COMMENTAAR: Dansen op lijkkist

07/06/2018 12:00

COMMENTAAR: Dansen op lijkkist

 

IN WAGENINGEN SPRONG een jonge vrouw op de lijkkist van haar partner en maakte zittend hysterisch uitziende bewegingen. Daar leende de muziek zich voor. De uiting van de vrouw op de kist duurde slechts enkele seconden. Met een behoorlijke smak van een vrouwspersoon die er belang bij had, werd ze van de kist gestoten, zoals op Facebook te zien was. Er is met afschuw gesproken over de gebeurtenis. Vooroordelen zijn er ook bij.

Manifestaties van 'buitenvrouwen' die elkaar op de begraafplaats in de haren vliegen omdat het "hun lijk" is, zijn bekend. Weren van ongewenste personen van wie wordt vermoed dat zij de overledene hebben "bewiest" is ook niet vreemd. Onopgeloste boedelkwesties komen aan de orde in de vorm van "odo". De sfeer kan danig verpest worden wanneer familieleden, de begrafenis gebruiken om een schuld te vereffenen met een ander familielid dat men graag aan de galg ziet hangen. Zonder daarop diep in te gaan kan uiting worden gegeven aan de gevoelens bij het nemen van afscheid van een dierbare op verschillende manieren.

Op begraafplaatsen hebben zich nogal onsmakelijke taferelen voorgedaan, maar zittend dansen op een kist lijkt een unicum. Wat kan de vrouw gedreven hebben zoiets te doen, kan men zich afvragen. Op gevaar af dat het onjuist zou kunnen zijn, wordt het gedrag van de vrouw gezocht in een emotionele uitbarsting. Elke beschaving, cultuur of geloof heeft zijn eigen rituelen. Wat iemand ervaart als een volwaardig afscheid kan verschillend zijn. Die volwaardigheid biedt troost tijdens en na het afscheid.

Welnu, de vrouw in kwestie heeft bewust of onbewust op een voor haar betekenisvolle manier afscheid genomen, wat zij nodig had om door het rouwproces heen te komen. Bewust, omdat zij vóór de dood mogelijke afspraken heeft gemaakt met de man over het dansen op de lijkkist. Een ongekend en waardevol afscheid in haar optiek, voor alles wat de man voor haar betekende. Onbewust, indien zij de handeling in trance pleegde, door de opzwepende muziek, waarbij ze de controle over zichzelf verloor. Zijn nabestaanden bekend met afspraken die de overledene met zijn partner heeft gemaakt? Heeft ze in het lijkenhuis waardig afscheid genomen?

Men kan ertoe overgaan structuur te brengen in en afspraken te maken over een geordende begrafenis. Internationaal zijn gedreven vrijwillige uitvaartconsulenten beschikbaar. Ze geven tips en adviezen over praktische zaken. Wensen voor de uitvaart worden nauwkeurig door hen vastgelegd.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina