Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Wegen productiegebieden Nickerie zijn slecht

Zandwegen productiegebieden Nickerie in deplorabele staat

15/05/2018 05:08 - Beta Debidien

Districtscommissaris van Nickerie, Wedprekash Joeloemsing, wil geen onnodige stagnatie in de voorjaarsinzaai.

Districtscommissaris van Nickerie, Wedprekash Joeloemsing, wil geen onnodige stagnatie in de voorjaarsinzaai. Foto: theotjongfoto.com  

NIEUW-NICKERIE - De meeste zandwegen in de productiegebieden in Nickerie zijn niet of nauwelijks begaanbaar door achterstallig onderhoud. Door de aanhoudende regens zijn er diepe gaten ontstaan in het wegdek, waardoor landbouwers niet met de auto of vrachtwagen de rijstarealen kunnen bereiken. Hierdoor ontstaat stagnatie bij het bewerken van de padiegronden.

"We weten dat de overheid, vooral het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West de wegen al jaren niet heeft onderhouden", zegt Rakesh Behary, rijstboer in de Uitbreiding Groot Henarpolder. Het gebied is ongeveer 2400 hectare groot. Hij is bezig zijn areaal nat te bewerken en moet dagelijks materiaal zoals brandstof aanvoeren, "maar dat kunnen wij niet en zijn afhankelijk van derden die met landbouwmachines naar het gebied gaan." 

Een soortgelijke situatie heerst ook in de Nanipolder en de Brutoverkaveling. "Wij hebben geen andere keus dan om met landbouwmachines over de weg te rijden, want onze arealen moeten zaaiklaar gemaakt worden" zegt Radjen Uday, belanghebbende in de Brutoverkaveling. Hij trekt zich de situatie van de weg niet al te zeer aan, "want elk seizoen verandert die in een modderpoel, maar kort voor de oogst pakken we de zaak zelf aan zodat wij het product, padie, kunnen afvoeren."

Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsing kent het probleem van de hoofdweg naar Uitbreiding Groot Henarpolder. Hij heeft intussen gesproken met de onderdirecteur Landbouw van LVV. "We gaan de problemen dinsdag bespreken tijdens onze wekelijkse audiëntie. We willen met de beperkte middelen de problemen zo snel als mogelijk verhelpen, zodat er ook geen onnodige stagnatie optreedt in de voorjaarsinzaai die begin mei is begonnen." De plaatselijke topman van LVV, Guido van der Kooye, was niet bereikbaar voor een reactie.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina