Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nieuw minimumuurloon komt pas na advies

Nieuw minimumuurloon komt pas na advies

15/05/2018 17:13 - Ivan Cairo

Minister van Arbeid, Soewarto Moestadja.

Minister van Arbeid, Soewarto Moestadja. Foto: gov.sr  

PARAMARIBO - De regering zal een nieuw minimumuurloon invoeren zodra daarover advies is verkregen van het Arbeidsadviescollege. Dit orgaan buigt zich nu over voorstellen die de Commissie Wet Minimumuurloon eerder aan het ministerie van Arbeid heeft gepresenteerd. Zo stelt minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, tegenover de Ware Tijd.

Vanuit de vakbeweging wordt gemopperd dat de huidige lonen al lang zijn achterhaald. Arbeiders in de laagste inkomensgroepen komen sinds de devaluatie van de Surinaamse dollar in november 2015 en andere negatieve economische ontwikkelingen niet meer uit met hun loon.

De commissie heeft volgens Moestadja drie scenario's van een verhoging van het minimumloon aanbevolen op basis van de armoedestatistieken en het bestaansminimum. Hij erkent dat er "devaluatie van het minimumloon" heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. "Het Arbeidsadviescollege buigt zich thans over de nieuwe minimumloonwet en het nieuwe minimumloontarief", zegt de bewindsman.

"Na advies zal op den duur een nieuw minimumloontarief worden ingevoerd dat aan de ene kant zinvol is en aan de andere kant productief  blijft wat betreft creatie en behoud van werkgelegenheid." Moestadja voegt eraan toe dat de vakbeweging is gehoord door de commissie. Voorts zit de vakbeweging ook in het Arbeidsadviescollege. "Zo is de vakbeweging in alle fases van het geraken tot een nieuw minimumloon systeem en nieuwe minimumloon niveaus betrokken."

C-47-bestuurslid Dayanand Dwarka merkt op dat de vakbondsbesturen constant belaagd worden door leden over aanpassing van het minimumuurloon. Dwarka die arbeiders in de bacovensector vertegenwoordigt zegt dat dit vraagstuk ook bij die groep zeer nijpend is. "Omdat het zolang uitblijft, worden een heleboel mensen gedupeerd. Ik weet niet wat de reden is waarom het zo lang moet duren."

Dwarka merkt op dat toen de tarieven eind 2014 werden vastgesteld de devaluatie en andere negatieve effecten niet waren meegerekend. "Het minimumloon is dus niet gebaseerd op de realiteit van heden", zegt Dwarka. In bepaalde bedrijven en sectoren worden "nog heel lage lonen betaald".

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina