Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Minimumloon

COMMENTAAR: Minimumloon

15/05/2018 14:01

COMMENTAAR: Minimumloon

 

MET ZIJN OPMERKING dat het minimumloon omhoog moet, breekt vakbondsman Armand Zunder een lans voor de werkende klasse, die nauwelijks nog het hoofd boven water kan houden. Het algemeen minimumloon is successievelijk verhoogd van SRD 4,29 per uur in januari 2015, naar SRD 5,22 in januari 2016 en vervolgens naar SRD 6,14 vandaag de dag. Nu gelden wel enkele uitzonderingen op dit loon, maar meer dan SRD 8,60 per uur, is het niet.

Met een voltijdse veertigurige baan komt het algemeen minimumloon maandelijks op ongeveer SRD 1.000. Ronduit een hongerloon. Naast het feit dat zo'n salaris nauwelijks voldoende is om van te leven, komen allerlei sociale voorzieningen die de regering eerst zelf betaalde nu voor rekening van het individu. Zo moet een werkende zelf de ziektekostenpremie betalen voor kinderen beneden de zestien jaar.

Ook voor werkgevers is het een moeilijke tijd. Wie niet innovatief is, derft inkomsten. Zeker in de sectoren waar werkelijk de minimumlonen gelden, gaat het heel slecht. En ook die ondernemers moeten bijvoorbeeld premies voor pensioen en ziektekosten betalen voor hun medewerkers. Het lastige is dat dit niets bijzonders is. Na jarenlange strijd van de vakbonden is dit een verworven recht.

Het is tijd voor de regering om heel goed hiernaar te kijken. Voorkomen moet worden dat de lust om te werken mensen vergaat. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting doet nu de Multiple Indicator Cluster Survey. Indien dat vlot verloopt zou bepaald kunnen worden wat de armoedegrens moet zijn. Dat punt zou kunnen dienen om of het minimumloon te verhogen, of een mogelijkheid te bedenken om een uitkering te geven aan degenen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Het is inhumaan en niet te doen om mensen in deze situatie aan hun lot over te laten.

Daarnaast moet ook bij werkgevers strenger worden opgetreden. Het ministerie van Arbeid had een tijd geleden gedreigd met snelrecht voor werkgevers die de regels niet naleven. Ook het openbaar maken van de namen van bedrijven die zich niet aan de wet houden, zou een mogelijke sanctie zijn. Daarvan is niets meer vernomen. Ook daar is er een spanningsveld, want als de werknemer zijn werkgever aangeeft bij Arbeid, loopt hij het risico te worden ontslagen. Geruchten doen de ronde dat niet alle arbeidsinspecteurs even eervol hun werk doen, zeker niet als de desbetreffende werkgever hen iets extra toestopt. Het zijn moeilijke keuzes waarvoor grote delen van het volk nu staan.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina