Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Vveps verontwaardigd over aanhouding pastor

INGEZONDEN: Vveps verontwaardigd over aanhouding pastor

14/05/2018 21:42

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Met grote verontwaardiging hebben wij van Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en Bedieningen in Suriname (Vveps) kennis genomen van het gewelddadige en brute optreden van manschappen van de politie tijdens de eredienst van 3 mei in een volle-evangeliegemeente. Ook de aanhouding en in verzekering stelling van één van onze volle-evangelievoorgangers op onrechtmatige gronden, die daarop volgde, heeft ons zéér bevreemd.

Dit brute optreden van manschappen van de politie, is voor ons als vereniging compleet onaanvaardbaar! Wij vragen ons af of het nodig was de deuren van het kerkgebouw met geweld te betreden en gewapend dit Godshuis binnen te komen, terwijl de eredienst gaande was. Dit toont een hoge mate van disrespect voor de godsdienst van de gelovigen ter plaatse, door het Korps Politie Suriname (KPS). Tevens was er in het onderhavige absoluut geen sprake van een misdrijf (zie het Wetboek van Strafrecht), terwijl er wel een duidelijke aanhouding ten onrechte is verricht.

Na ons intern verricht onderzoek, wensen wij gaarne aan te geven, zonder aan het gezag van de politie te komen, dat dit voorval anders is verlopen dan wat er in de media wordt verspreid en door het KPS wordt bevestigd. Het imago van het volle-evangelie in het algemeen en deze plaatselijke gemeente in het bijzonder, is door deze incorrecte berichten, die bezijden de waarheid zijn, ernstig aangetast. Ook het positieve imago van deze bewuste voorganger, heeft een onherstelbare deuk gekregen, vooral naar zijn gemeenteleden en buurtbewoners toe. Dit brute optreden van deze manschappen van de politie, heeft een trauma achtergelaten bij de gelovigen, vooral bij de aanwezige kinderen.

Wij spreken de hoop uit, dat een dergelijk optreden van wetsdienaren zich nooit meer herhaalt in de gemeenschap van gelovigen, die bidden en werken voor het welzijn van ons land en volk. Tevens verwachten wij een officiële verontschuldiging van de leiding van het KPS en de minister van Justitie en Politie, voor dit onsmakelijk optreden van de politie, die onze "beste kameraad" behoort te zijn. De Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en Bedieningen in Suriname wenst tevens haar medeleven te betuigen aan de nabestaanden van de vermoorde vissers.

Het bestuur van de Vveps

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina