Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Politie staakt: ‘De maat is vol’

Politie staakt: ‘De maat is vol’

11/05/2018 11:09 - Merredith Bruce

Het bestuur van de Surinaamse Politiebond.

Het bestuur van de Surinaamse Politiebond. Foto: FB / Politiebond  

PARAMARIBO - Leden van de Surinaamse Politiebond (SPB) hebben donderdag na een spoed algemene ledenvergadering (alv) besloten om in beraad te gaan. Het gaat om alle diensten met uitzondering van de Centrale Meldkamer, Parketwacht, de dienst Bestrijding Zware Criminaliteit en zij die hun diensten verlenen aan cellenhuizen. Het beraad heeft te maken met de weigering van de werkgever om overuurvergoedingen uit te betalen, terwijl de leden volgens de bond daar wettelijk aanspraak op maken. Het gaat om overuurvergoedingen voor zondagen en daarmee gelijk gestelde dagen.

SPB-woordvoerder Revelino Eijk heeft op een persconferentie na de alv verwezen naar artikel 41 van de Personeelswet waarin dat is geregeld. Hierin wordt onder meer gesteld dat 'voor dienst op zondagen en daarmede gelijkgestelde dagen wordt volgens regelen bij of krachtens staatsbesluit te stellen, vergoeding (zoveel mogelijk in de vorm van vrije dagen) gegeven.'

De leden wijzen erop dat ze in hun rechtspositie worden geschaad, doordat er geen invulling wordt gegeven aan het uitbetalen van overuurvergoeding. Eijk verwees naar een brief die de toenmalige minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie in november 2016 heeft gestuurd naar de toenmalige korpschef Agnes Daniel. De minister heeft daarin directieven gegeven met betrekking tot de vergoeding voor gemaakte overuren op de zondagen en daaraan gelijkgestelde dagen.

Ondanks deze directieven zijn overuurstaten die daarna en tot voor kort nog werden ingediend volgens Eijk echter geretourneerd, met de bedoeling om die opnieuw in te dienen maar dan zonder overuren. "We hebben als bond telkens daarover moeten praten en we moesten telkens aanhoren dat het in orde komt, totdat we op dit punt (staking,...red.) zijn beland." Het kan er bij de bond niet in dat overige ambtenaren gecompenseerd worden voor arbeid op zon- en feestdagen en politieambtenaren niet. Voor hen is de maat nu vol.

Bondsvoorzitter Raoul Hellings onderstreept dat het krijgen van een vergoeding of compensatie voor deze gewerkte dagen geen gunst is, maar het gaat om zaken die zijn opgenomen in de wet. Hij benadrukte dat het ook geen afspraak is tussen minister en bond zoals naar verluidt wordt gesteld door het hoofd van de afdeling die de overuren moet uitbetalen.

De leden hebben minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie van het besluit om te staken op de hoogte gesteld. Er is op de alv afgesproken om zich gedurende de actie elke dag aan te melden bij de Politie Academie. Voor leden in de districten gebeurt dat op een centrale afgesproken plek. Hellings stelt desgevraagd dat de bond rekening houdt met de samenleving en daarom gemeend heeft om de zaak niet lam te leggen, maar gedeeltelijk in beraad te gaan. De bond eist echter een spoedige aanvaardbare oplossing.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina