Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Ervaring studenten

COMMENTAAR: Ervaring studenten

11/05/2018 12:00

COMMENTAAR: Ervaring studenten

 

STUDENTEN UIT ROTTERDAM van de studierichting 'Sociaal werk' hebben in het dorp Pokigron drie dagen de 'status' gehad van 'adoptie kinderen.' Ze zeggen de woon- en leefomstandigheden als spannend en heftig te hebben ervaren. Docent Henk Kross van Surinaamse afkomst was de hoofdbegeleider en heeft eerder studenten naar Suriname gebracht op studiereis. Kross leert hen de ins and outs over Suriname waar hij zelf lang heeft gewoond. Volgens hem krijgen studenten in Nederland soms een vertekend beeld over Suriname. Hij wijt dat aan Nederlandse media.

Kross maakt zich er sterk voor dat de studenten niet naar Suriname komen met een gekleurde zienswijze; vooral niet met een eurocentrische bril, De docent komt tot de belangrijke conclusie dat de studenten niet uitsluitend vanuit hun eigen denkwijze feiten en omstandigheden moeten beredeneren maar ook oog moeten hebben voor de zeden en gewoonten van anderen.

Het verblijf in Pokigron als 'adoptie kinderen' heeft daartoe bijgedragen en hen is geleerd kritisch te kijken naar cultuurverschillen. De opgedane ervaring stelt hen in staat bij het maken van analyses en kijk op de Surinaamse maatschappij, niet eurocentrisch naar zichzelf te kijken, maar vanuit een andere bril. Dat verruimt de scope op hun professie als maatschappelijk werker of sociaalpedagogisch hulpverlener. Hun bezoek aan Suriname en het dichtbij staan bij de creatie van 'adoptiekinderen', heeft hen -zoals zij het zeggen- dichterbij de werkelijkheid gebracht dan de kennis die de doorsnee toerist op doet.

Toerisme is een belangrijke poot aan het worden van de economie. Het is één van de snelst groeiende sectoren die de potentie heeft om de verdiencapaciteit van het land te vergroten. Minpunt is dat Suriname de laatste tijd ongunstig in het nieuws komt als doorvoerland van drugs. Corruptieschandalen worden breed uitgemeten wat geresulteerd heeft in de goedkeuring van een anticorruptiewet.

Het algemene beeld over drugsdoorvoer, onveiligheid en corruptie is niet rooskleurig. Vooral de noodzaak tot bescherming van toeristen dient hoog op de agenda te staan, want als het eenmaal misloopt met de veiligheid, komt Suriname als toeristische trekpleister in een kwaad daglicht te staan.

Het bezoek dat de Nederlandse Hogeschool studenten aan Suriname hebben gebracht werpt vruchten af omdat zij het slechte nieuws in hun land kunnen helpen beïnvloeden dat niet alles hier kommer en kwel is. De niet-ideale verschijnselen mogen niet worden verhuld, maar (vervolg) studentenbezoek moet worden gestimuleerd.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina