Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Vragen en voorstellen over veiligheid op zee

DNA: Vragen en voorstellen aan regering over veiligheid op zee

10/05/2018 17:12 - Wilfred Leeuwin

DNA: Vragen en voorstellen aan regering over veiligheid op zee

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De regering heeft donderdag tal van vragen en voorstellen gekregen van De Nationale Assemblee over hoe de veiligheid op zee in de toekomst te garanderen en de vissector veilig te stellen. Zij heeft bij monde van regeringscoördinator Soewarto Moestadja gevraagd om intern overleg binnen de regering om zich voor te bereiden op het beantwoorden van vragen.

Na een schorsing die de regering heeft gevraagd, komen de ministers Stuart Getrouw van Justitie en Politie, Lekhram Soerdjan van Landbouw Veeteelt en Visserij, Stephen Tsang die waarneemt op Binnenlandse Zaken en Ronni Benschop van Defensie aan het woord om in te gaan op de vragen en het beleid van de regering. DNA-leden vroegen ook naar de wettelijke status van de vissers, die voornamelijk illegale Guyanezen zijn. Aansluitend hierop vroeg Melvin Bouva (NDP) wat en hoe de betrokkenheid van de Guyanese overheid zou zijn bij het oplossen van dit vraagstuk. Eerder hebben zowel de Surinaamse als de Guyanese oppositie en coalitie aandacht gevraagd voor deze kwestie.

Het lid William Waido (PL) wilde van de regering weten in hoeverre de zeeroof te maken heeft met het visvergunningenbeleid van de regering. Amzad Abdoel en Patrick Kensenhuis van de NDP, hebben voorgesteld om alle visvergunningen in te trekken en die na ordening opnieuw uit te geven. Verschillende leden hekelen het feit dat de boten van de Kustwacht niet actief zijn. Edward Belfort (Abop) zei dat er veel 'vriendjespolitiek' plaatsvindt bij de Kustwacht. Hij en anderen hebben voorgesteld dat wanneer de Kustwacht niet zelfstandig kan opereren de boten worden overgedragen aan het Nationaal Leger, dat dan de kustbescherming op zich zou kunnen nemen.

Er zijn vragen gesteld en voorstellen gedaan over veiligheidssystemen zoals het Vessel Monitorings Systeem dat tijdens het drama had moeten functioneren of al lang aangeschaft had moeten zijn. Er zijn verder vragen gesteld over onder andere in welke fase het onderzoek dat door de politie wordt gedaan zich nu bevindt. Het lid Gregory Rusland (NPS) dat aandacht vroeg voor de sociale kant van dit drama, pleitte voor financiële en medische hulp aan de gewonden en nabestaanden. Deze speciale vergadering komt na een interpellatievoorstel dat is ingediend door leden van de coalitie en is overgenomen door het college. Andre Misiekaba (NDP) noemde de aanval op zee door piraten niet alleen barbaars maar ook een terroristische daad.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina