Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Gebonden vrijheid

COMMENTAAR: Gebonden vrijheid

10/05/2018 12:00

COMMENTAAR: Gebonden vrijheid

 

DE AFGELOPEN week is de samenleving geconfronteerd met een voorval bij een Volle Evangeliegemeente aan de Nieuw Weergevondenweg die een stevige discussie op gang heeft gebracht. De situatie liep zodanig uit de hand bij optreden van de politie dat de voorganger werd gearresteerd en enkele dagen in een politiecel moest doorbrengen. Aanleiding voor het politieoptreden waren herhaalde klachten over geluidsoverlast. Keer op keer werd de gemeente gewaarschuwd, maar er kwam nauwelijks verandering.

Buiten kijf staat dat iedereen op zijn eigen wijze en naar eigen overtuiging zijn geloof moet kunnen belijden. Godsdienstvrijheid is gemeengoed, verankerd in de Grondwet en wordt ook allerwegen gerespecteerd. Belangrijk is wel dat bij iedere beleving - dus ook tijdens een kerkelijke viering - rekening moet worden gehouden met de omgeving.

Gevestigde religieuze organisaties als de EBG, het RK Bisdom en de Hervormde Gemeente houden doorgaans op de zondag hun diensten. Bij de vieringen op de zondag is er ingetogen muzikale begeleiding. Al sinds enkele tientallen jaren schieten Pinkstergemeenten of gemeenten van de Vrije Evangelisatie als paddenstoelen uit de grond. Zij vestigen zich veela in woonwijken. Het verschil met de traditionele gemeenten is dat de nieuwere kerken zich profileren door hun opzwepende manier van kerk-zijn, die gepaard gaat met luide muziek, waarbij in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met omwonenden.

Zonder de bedoeling te hebben kerken in hun bewegingsvrijheid te beperken zou de regering er goed aan doen een dialoog op te starten om samen met deze gemeenten te komen tot een ordeningsplan om de groei van de Pinkster- en Volle Evangeliegemeenten in goede banen te leiden. Het woongenot van de een mag namelijk nimmer lijden onder de beleving van de godsdienstvrijheid van een ander. Bovendien wordt van een kerkelijke voorganger verwacht een voorbeeldfunctie te hebben en leiding te kunnen geven aan zijn gemeenteleden. Zij moeten tegen hun kerkleider kunnen opkijken.

Wat dit betreft heeft de pastor van de Volle Evangeliegemeente Trumpet of Revival and Prayer Ministry zijn taak niet goed begrepen. De manier waarop hij zich heeft laten gaan tegenover de politie kan niet anders dan als provocerend worden omschreven. Behalve dat hij op ergerlijke wijze tekeer is gegaan tegen politiemannen in functie, heeft hij zijn gemeenteleden die meenden hem in bescherming te moeten nemen ook niet tot bedaren gebracht en zelfs nodeloos blootgesteld aan gevaar.

Mogelijk dat de voorganger in de vijf dagen die hij in een politiecel heeft moeten doorbrengen heeft kunnen nadenken over zijn taak en missie in zijn gemeente. Ideaal zou zijn als collega-voorgangers hieruit ook lessen leren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina