Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Ontmanteling

COMMENTAAR: Ontmanteling

04/05/2018 12:00

COMMENTAAR: Ontmanteling

 

SEDERT DE GESPREKKEN tussen een onderhandelingsteam van de overheid en de Alcoa/Suralco, is er zoveel ruis opgetreden, dat de onderhandelingen op sommige punten problematisch worden. Dit had tot gevolg dat de volksvertegenwoordiging in meerderheid zich niet kon scharen achter het resultaat van het onderhandelingsteam. Knelpunten waren onder meer de gebieden die uitgemijnd zijn weer in goede staat te brengen en ontmanteling van de aluinaarde-raffinaderij van Suralco te Paranam. Er was geen plan, er waren slechts toezeggingen dat aan de wens van Suriname zou worden tegemoet gekomen.

Van meet af aan was er wantrouwen over afspraken tussen Alcoa en het onderhandelingsteam. In regeringskringen is geschokt gereageerd dat een functionaris van Suralco de districtscommissaris van Para om toestemming heeft gevraagd voor de ontmanteling van de raffinaderij. Het is onduidelijk waarom dit verzoek niet is gelopen via de minister van Natuurlijker Hulpbronnen. Een ander heikel punt is dat Suralco, buiten de assemblee en de regering om, een aanbesteding heeft gehouden om te slopen.

Hoe langer hoe meer wordt de gezagscrisis duidelijk tussen de regering en de presidentiële commissie die de gesprekken met Alcoa leidt. Deze crisis neemt ernstige vormen aan, die op den duur in een aantal fundamentele zaken, zoals de deal met Alcoa, het belang van het land schaden. De Suralco heeft verklaard dat er over de ontmantelingsplannen afstemming heeft plaatsgevonden met de presidentiële commissie als haar gesprekspartner. Mocht deze bewering op waarheid berusten, dan treft de multinational geen blaam. Zowel de coalitie als oppositie in het parlement heeft eerder, soms openlijk en soms tussen de regels door, haar twijfels geuit over de competentie van de presidentiële commissie die de onderhandelingen leidt.

Multinationals nemen zwaar geschut mee aan de onderhandelingstafel en laten lichtgewichten die tegenover hen zitten alle hoeken van de kamer zien. De stap die Suralco heeft genomen om de districtscommissaris van Para zover te krijgen vergunning voor de sloop te verlenen, lijkt illegaal maar als blijkt dat delen of de gehele presidentiële commissie van de sloop op de hoogte waren, wordt bevestigd dat de commissie gewogen en te licht bevonden is en daarom moet worden ontbonden. Er is geen vergunning verleend voor de sloop, maar feit is dat damage control achteraf moet worden toegepast om te voorkomen dat Suriname ernstig wordt benadeeld.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina