Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Prioriteiten

COMMENTAAR: Prioriteiten

21/04/2018 12:00

COMMENTAAR: Prioriteiten

 

PARAMARIBO - DE BRANDWEER IS al jaren ontevreden. Volgens de manschappen zijn de problemen omvangrijk en al vaker besproken. Helaas is het oplossen van deze problemen geen prioriteit van de leiding, integendeel wordt slechts het eigenbelang op de voorgrond geplaatst. Uit gesprekken met de manschappen blijkt ook dat de leiding van de brandweer het ministerie van Justitie en Politie niet of onvoldoende op de hoogte heeft gesteld van wat er speelt binnen het korps.

Een van de ernstigste problemen volgens de manschappen is dat er geen prioriteit wordt gegeven aan de persoonlijke bescherming van de brandweerlieden. Door het buitenland geschonken materiaal is heel vaak niet meer te gebruiken, omdat de levensduur verstreken is. Maar dit wordt toch ingezet voor gebruik. In veel organisaties is gebrek aan communicatie een groot probleem. En zeker in overheidsorganisaties waarbij voldoening niet komt van het (karig) salaris - maar de extraatjes aan de top zoals de reizen en andere plusjes - is het oplossen van problemen van de manschappen in vele gevallen geen prioriteit. En toch, in organisaties die zich direct of indirect bezighouden met de veiligheid van burgers, mogen zaken die het functioneren beïnvloeden, niet blijven sudderen.

En zeker niet zo lang dat de situatie explosief kan worden. Dat is een grote omissie van zowel de leiding van het brandweerkorps als die van het ministerie. Het budget voor de brandweer wordt namelijk door het ministerie opgesteld en uit de allocatie en besteding van fondsen kan blijken hoe slecht het gesteld is met het brandweerkorps. Helaas is wat bij de brandweer gebeurt geen op zichzelf staand probleem. Heel veel dienstonderdelen ondergebracht bij verschillende ministeries hebben te maken met de gevolgen van een overheid die te kampen heeft met gebrekkige tot geen middelen.

Gelden die gealloceerd zijn voor bepaalde posten, worden geschoven om financiële gaten te vullen. Dat die aanpak niet altijd succesvol is, blijkt uit de situatie van de brandweer. Ook is de vraag of het wijs is om juist te bezuinigen op dienstonderdelen die cruciale functies vervullen. Maar als de tekenen niet bedriegen, is er licht aan de horizon. Zo heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op diverse podia gezegd dat het beter gaat met de financiële situatie van het land. Aangezien hij dat deed zonder blikken of blozen en daarom ook de brandstofprijs subsidieert, mag aangenomen worden dat de brandweer binnenkort ook uit de penarie geholpen kan worden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina