Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Veiligheid vissers

COMMENTAAR: Veiligheid vissers

11/04/2018 12:00

COMMENTAAR: Veiligheid vissers

 

HET IS MEER regel dan uitzondering geworden dat bij beleidsbepalende overheidsfunctionarissen in ernstige zaken oprechte belangstelling wordt getoond. Maar het treffen van maatregelen wordt vooruitgeschoven, laat staan dat er spijkers met koppen worden geslagen. Jerry Slijngard, directeur van de Surinaamse Kustwacht, heeft gezegd dat zeerovers die de afgelopen maanden verschillende keren in of rond de Surinaamse wateren hebben toegeslagen, en waarbij zelfs een visser is gedood, nog niet in beeld zijn gebracht. Deels is dat te wijten aan beperkte middelen en het uitblijven van het Vessel Monitoringssysteem (VMS).

Dit systeem is bedoeld om effectieve controle op de boten op zee uit te oefenen, zodat ingrijpen door de Kustwacht wordt vergemakkelijkt. Onduidelijk is waarom een deel van de vissers het VMS-apparaat weigeren te installeren. Wellicht zijn ze bang dat hun gangen kunnen worden gevolgd als ze in wateren vissen waar ze niet mogen komen. De mogelijkheid bestaat hen middels wetgeving daartoe te dwingen in het belang van hun eigen veiligheid.

Dwang schept echter niet altijd een gezonde sfeer van samenwerking en begrip. In een delicate kwestie waarbij mensenlevens op het spel staan, is overleg met de vissers noodzakelijk. Als de kosten van aanschaf van het apparaat voor eigenaren van vissersboten een obstakel vormt, moet naar wegen worden gezocht om de investering soepel te maken. Elke beroving of dode als gevolg van piraterij is er een teveel. Invoering van het technologische systeem is preventief en biedt de nodige bescherming. Het is in elk geval een hulpmiddel om de Kustwacht tot snellere actie te laten overgaan en behulpzaam te zijn. Je zou denken dat daar geen visser tegen zal zijn.

Visserij is een belangrijke economische bron die gekoesterd en beschermd moet worden. Er kan volgens deskundigen zelfs veel meer gehaald worden uit de sector en dus onze wateren. Er moeten grondige studies worden uitgevoerd naar de potentie van onze visgronden. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan de diversificatie van de Surinaamse economie. Daarom is het van essentieel belang dat de vissers de beste mogelijke bescherming krijgen zodat zij hun werk kunnen doen, zonder in angst te leven om slachtoffer te worden van piraten.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina