Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Vernieuwing werktijdenregeling noodzakelijk’

‘Vernieuwing werktijdenregeling noodzakelijk’

10/04/2018 15:57 - Van onze redactie

Minister Soewarto Moestadja neemt uit handen van de voorzitter van de commissie Wet Flexibele Werktijden, Glenn Piroe, het wetsontwerp ‘Werktijdenregeling 2018” in ontvangst.

Minister Soewarto Moestadja neemt uit handen van de voorzitter van de commissie Wet Flexibele Werktijden, Glenn Piroe, het wetsontwerp ‘Werktijdenregeling 2018” in ontvangst. Foto: NII  

PARAMARIBO - Vernieuwing van de werktijdenregeling is noodzakelijk, gezien de grote veranderingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan in ons land op het vlak van arbeidsverhoudingen in relatie tot het streven naar duurzame economische en sociale ontwikkeling. Dit zei minister Soewarto Moestadja van Arbeid bij het in ontvangst nemen van het wetsvoorstel ‘Wet Werktijdenregeling 2018’, meldt het NII.

Vervanging van deze regeling moet volgens Moestadja gezien worden in het kader van de modernisering van de tachtig jaren oude arbeidswetgeving. De minister benadrukt dat meer dan ooit de arbeidswetgeving in lijn gebracht dient te worden met macro-economische doelen van deze tijd, waarbij de beginselen van decent work de basis hiervoor zullen moeten vormen. De nieuwe wet is ter vervanging van de bestaande regeling van werktijden en rusttijden die dateert van 1963.

Als alles volgens planning verloopt, zal volgens de bewindsman aan het einde van deze regeerperiode de arbeidswetgeving volledig zijn vernieuwd. De vernieuwing behelst aanpassing en vervanging van bestaande arbeidswetten, evenals de productie van volledige nieuwe wetten. In het wetsontwerp 'Werktijdenregeling 2018' wordt door de commissie voorgesteld om de vaststelling van de werktijden zoveel mogelijk over te laten aan werkgever en werknemer die hierover met elkaar moeten overleggen.

Minister Moestadja is ervan overtuigd dat als dit ontwerp tot wet zal worden verheven het een impuls zal zijn voor de Surinaamse economie. Hiermee zullen direct gediend zijn: het bedrijfsleven, de investeerders en vakbeweging.  Het wetsontwerp is voortgevloeid uit het Decent Work Country Programme Suriname (DWCP-S). De verwachting is dat dit jaar nog het ontwerp het parlement zal bereiken.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina